Programa d'activitats del CAR Jove de Roses

Roses té nova empresa de neteja viària, recollida de residus i gestió de la deixalleria municipal

Deixalleria de Roses
Entrada de la deixalleria municipal de Roses
Del servei d’escombraries, de la neteja viària i la gestió de la deixalleria de Roses es farà càrrec, durant els propers quatre anys, Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente SA

L’Ajuntament de Roses ha adjudicat, mitjançant concurs, a Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente SA la contractació del “Servei de recollida i transport dels residus sòlids urbans, de neteja viària i de platges i de gestió de la deixalleria municipal” per un import de 17.682.458,11 € (IVA inclòs) i un termini d’execució de quatre anys (uns 4 milions 400 mil euros per exercici) amb una possible prorroga de 2 anys, com a màxim.

Un concurs que es va tramitar a l’octubre de 2017 al qual es van presentar tres empreses: Sersall 95, Fomento de Construcciones i Contratas SA i Urbaser SA, i que en el ple ordinari del mes de desembre de l’Ajuntament de Roses va acordar, per unanimitat, l’adjudicació del contracte que no s’ha pogut fins ara perquè, com va explicar el regidor d’Infraestructures i Serveis Públics, Juan Manuel Fernández, durant el passat ple ordinari del mes desembre, “la demora de l’adjudicació ha estat motivada per l’exclusió de dues de les propostes durant el procediment, que va suposar que cadascuna de les empreses excloses presentessin recurs, i fins que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic no ha resolt l’últim l’últim d’aquest recursos presentats no s’ha pogut adjudicar el contracte”.  A més, Fernández va explicar que durant el procediment, l’empresa guanyadora del concurs va traspassar l’adjudicació del contracte a la seva filial Fomento de Construcciones i Contratas Medio Ambiente SA (FCCMA), la qual cosa va provocar també una dilatació del procés.

Com que Rosesnet, l’empresa que donarà el relleu a FCCMA, és una societat mixta, amb un tant per cent de gestió municipal, “a partir d’ara -va informar l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan-  el que s’ha de fer primer és donar de baixa a tots el membres de la Junta per passar posteriorment a un procés de liquidació i dissolució de l’empresa”. I quan FCCMA entri en funcionament haurà de fer una important inversió en maquinaria, com ara camions i demés vehicles de recollida i neteja, el que significa que la nova empresa que s’encerregarà del servei neteja i recollida de brossa i gestionarà la deixalleria municipal no ho farà de manera immediata, tot i que es calcula que pel mes de març Fomento de Construcciones i Contratas Medio Ambiente estigui executant, de manera externa, és dir, com a empresa privada, el servei d’escombraries de Roses.

No perilla cap lloc de treball actual 

Cal destacar que el fet que sigui una nova empresa que es faci càrrec del servei d’escombraries no vol dir que perdran els llocs de treballs que actualment té Rosesnet, ja que “una de les condicions de l’adjudicació és que Fomento de Construcciones i Contratas Medio Ambiente s’ha de quedar amb tot el personal que hi ha actualment”, ha explicat el regidor d’Infraestructures i Serveis Públics.

Aquest dos anys llarg del procediment del concurs “ha suposat un detriment en la neteja del municipi degut a que quan s’espatllava una escombradora o, per exemple, els dos camions que fa una any que els hauríem de tenir i encara no disposem d’ells, això, vulguis o no, es nota, però ara, quan entri la nova empresa això no posarà, perquè em portaran de nous i quan s’espatlli un,  el renovaran”, ha dit Fernández.

“Roses no ha estat ho neta que hauria d’estar”

Durant aquests dos anys de procediment del concurs el servei de neteja, Roses no ha estat bruta, però com reconeix el regidor d’Infraestructures i Serveis Públics, “no ha estat ho neta que hauria d’estar, ja que a mi m’agradaria que estigués més neta, sobretot les zones de vianants”, afegint, a més, que “Roses ha estat en una situació precària, no pel que fa a la recollida d’escombraries, que s’ha portat a terme, com és lògic, sinó en quant als mobles o altres deixalles voluminoses que volien retirar els veïns i que no s’han pogut recollir en el seu moment per manca d’efectius”.
Amb la nova empresa això ja no passarà perquè disposarà del mitjans per tenir una Vila neta “a més que estarà a sobre de la nova empresa per a que així sigui”, ha remarcat Juan Manuel Fernández.