Roses tindrà un tanatori amb 3 sales de vetlla per donar servei a la Vila i als pobles del voltant

Roses tindrà un tanatori sense crematori

En aquest terreny colindant al cementiri es construirà el futur tanatori de Roses / Foto: arxiu

L’Ajuntament de Roses farà properament públic un concurs per obtenir el millor projecte de tanatori, i qui guanyi portarà a terme la seva construcció i es farà càrrec de la seva gestió amb un concessió de 30 anys

Futur tanatori de Roses
En aquest terreny colindant al cementiri es construirà el futur tanatori de Roses

L’Ajuntament de Roses ja té preparat el plec de prescripcions tècniques, i s’està enllestint el plec de les prescripcions administratives per treure a concurs públic el futur tanatori de la Vila. Un concurs, però, que a diferència d’altres, contempla varis aspectes, “sí, ho hem volgut aglutinar tot en un, així, primer, constarà d’un certament d’idees per decidir quin és el millor projecte, és a dir, com ha de ser la construcció del tanatori i la urbanització de tot l’entorn. Qui guanyi s’encarregarà d’executar el projecte i, posteriorment de la gestió de la instal·lació”, ha afirmat l’alcaldessa Montse Mindan, per remarcar que s’ha volgut fer aquest pack (idea-construcció-gestió), “amb la finalitat d’agilitzar els tràmits i poder anar més de pressa”.

El tanatori anirà ubicat al terreny que hi ha tot just a tocar al cementiri, “que va adquirir en el seu dia l’Ajuntament, i ocuparà 650 m2  de superfície, i que inclourà 3 sales de vetlla, que és la previsió que s’ha fet que necessita Roses per donar servei tant a la gent del poble com als ciutadans de les poblacions del voltant”.

180.000 euros de cànon fix l’any per a Roses

La voluntat del consistori rosinc es fer una proposta atractiva per cridar l’interès de les empreses, ja que l’empresa que guanyi presentant la millor idea es farà càrrec del cost de la seva construcció i, un cop es faci càrrec de la gestió, que “serà amb una concessió de 30 anys, els gestors del tanatori hauran de pagar un cànon fix de 180.000 euros l’any a l’Ajuntament, més d’un variable equivalent al 7% dels ingressos bruts anuals millorable a l’alça, per tant, és veritat que es tracta d’una concessió administrativa a una empresa privada, però a canvi rebrem uns diners”, ha explicat Mindan.

Diners que es podrien destinar a subvencionar les despeses dels ciutadans quan han d’enterrar a un familiar, va explicar el primer tinent d’alcalde, Carles Pàramo, duran el ple ordinari del passat mes de juliol.

El tanatori no tindrà crematori

La principal necessitat de Roses i els pobles del voltant es disposar d’un tanatori amb les seves sales de vetlla per no haver-se de desplaçar fins a Figueres. Un tanatori que no disposarà de crematori per diversos motius, “perquè no disposem d’un gran espai per ubicar-lo, i si utilitzem la resta del terreny on anirà el tanatori ens impedirà tenir una zona verda i enjardinada i la possibilitat d’ampliar el cementiri en un futur” va assenyalar l’alcaldessa, per continuar dient que “el fet d’incinerar als difunts no és l’opció més utilitzada per les famílies, per tant, i aplicant el que es diu sovint, que és optimitzar recursos, podem fer servir el crematori de Figueres”.  

Es calcula, un cop adjudicada la proposta i es presenti el projecte de l’obra, que podria ser a finals d’any, que la construcció del futur tanatori tingui un termini d’execució de 10 mesos.