Roses tindrà una nova placeta entre els carrers Gravina i Ramon i Cajal

La nova plaça de Roses està situada entre els carrers Gravina i Ramon i Cajal

Actualment s’estan fent treballs de pavimentació de la nova placeta, la renovació de les voreres i la incorporació de bancs i enjardinament

La nova plaça de Roses està situada entre els carrers Gravina i Ramon i Cajal

L’empresa municipal ROSERSA ha iniciat les obres de millora de l’espai situat al final dels carrers Gravina i Ramon i Cajal per a la seva adequació com a placeta i zona d’estada i descans.

Els primers treballs que ja s’han executat han estat l’enderroc del mur de bloc i de les voreres existents, que estaven en mal estat, així com el rebaix del paviment. Ara es realitzen les noves voreres, els fonaments de la plaça i el bancs de formigó previstos a l’espai, treballs que donaran pas a la pavimentació interior de la placeta amb materials de grava combinada amb sauló compactat.

Pel que fa a la jardineria que embellirà i dotarà l’espai d’ombra, es plantaran espècies arbustives de baixos recursos hídrics al voltant del perímetre de la placeta, mentre que l’interior es dotarà de diversos arbres. Està prevista també la il·luminació de la nova zona d’estada a través d’una columna múltiple amb llums de led. Com a mobiliari urbà és col·locaran 5 bancs de fusta.