Roses treballa per solucionar la recollida d’aigües pluvials al carrer Tarragona

Roses
Els treballs, que compten amb un pressupost de 67.000 €, tenen una durada prevista d’execució de 4 setmanes

Els treballs, que compten amb un pressupost de 67.000 €, tenen una durada prevista d’execució de 4 setmanes 

Aquesta setmana s’han iniciat els treballs de la instal·lació d’un nou col·lector de pluvials al carrer Tarragona, en el tram de vial que hi ha entre els carrers Lluís Companys i la ronda Miquel Oliva i Prat. Amb aquest projecte es vol solucionar els problemes d’acumulació d’aigua a la calçada i voreres que es produeixen en episodis de pluja en aquesta part baixa de la població, molt planera i situada front de mar, amb una xarxa de sanejament antiga que no disposa d’un bon sistema d’evacuació.

Els treballs es van iniciar ahir, dilluns 25 de gener, i es preveu que tinguin una durada de 4 setmanes., durant les quals s’instal·laran els nous embornals que substituiran els actuals de petita capacitat d’absorció, nous pous de plujanes, i canonades de transport fins a la llera del rec Fondo. El col·locarà també un pou de retenció de productes contaminants a la intersecció amb el carrer de Madrid. A l’abocament al rec Fondo s’enrasarà la sortida del tub al talús per tal que no sobresurti i es col·locarà escullera per garantir que el flux sortint no provoqui erosions localitzades.

Amb la realització d’aquestes millores, s’aconseguirà recollir al màxim les aigües de pluja que baixen pel carrer Tarragona i pel carrer Lluís Companys, que seran derivades de forma soterrada fins al rec Fondo, en el tram paral·lel als fossars de la Ciutadella. Els treballs compten amb un pressupost de 67.000 €. 

L’Ajuntament demana disculpes per les molèsties que l’execució d’aquests treballs puguin produir.