“Roses es troba en un punt molt baix com a ciutat sostenible”

ERC Roses i la ciutat sostenible

Un moment de la xerrada que va oferir Anna Molist a la seu d'ERC Roses sobre com assolir una ciutat sostenible

ERC Roses va celebrar divendres una xerrada que sota el títol “Els petits canvis són poderosos” va tractar de com fer sostenible una població

ERC Roses i la ciutat sostenible
Un moment de la xerrada que va oferir Anna Molist a la seu d’ERC Roses sobre com assolir una ciutat sostenible

Anna Molist, llicenciada en Ciències Ambientals i que des fa una dècada treballa en una empresa dedicada a treballs i biomassa forestal  va impartir, divendres a la seu d’ERC Roses, una xerrada en la que va parlar, principalment, sobre la recollida de residus com a camí per arribar a una ciutat sostenible.

Presentada per la regidora republicana Vero Medina, sota el títol “Els petits canvis són poderosos”, la xerrada de Molist va desvetllar una sèrie d’accions sobre la recollida de residus que els ciutadans de Roses no fan de manera correcta, com incorrecta és la solució que es porta a terme des de l’administració local, per la qual cosa va afirmar que “Roses es troba en un punt molt baix com a ciutat sostenible”.

I aquesta afirmació l’ambientòloga la va argumentar, amb l’ajuda d’un PowerPoint, explicant la situació actual que viu Roses en la seva recollida de residus, per exemple, on va destacar “el comportament incívic dels ciutadans deixant les escombraries al voltant dels contenidors, solució que posa l’Ajuntament amb el servei de recollida de Rosesnet, que volta pel municipi per recollir aquesta brossa”. Molist va dir que la solució correcta seria “fer campanyes que incloguin el bon comportament a seguir”, i va posar com a exemple dues poblacions que porten a terme aquesta campanya, “Mollerussa i Girona que amb missatges explícits fan palès aquest mal comportament de la ciutadania”.

Va parlar del recollida de brossa als contenidors, de la manca de recollida de les deposicions dels animals, de l’embrutiment de les platges, de la inexistència de contenidors per recollir l’oli usat, però sobretot, va incidir en la falta de campanyes de prevenció i de canvi de comportament en els vilatans, “com si fan en altres poblacions”.

En el torn de paraula que es fer al final de la xerrada als assistents aquest van coincidir amb l’Anna Molist, “falta formació i informació”. Totes dues necessàries, es va dir, perquè el tenir cura del què fem amb els nostres residus ens pot estalviar molts diners tant als ciutadans com a l’administració pública.