Roses vol contractar 5 auxiliars informadors per a la temporada turística 2021

5 auxiliars informadors per a la temporada turística 2021
L'Oficina de Turisme de Roses

De les cinc contractacions previstes, dues tindran una durada de 6 mesos, una de 3 mesos i les dues restants de 3 mesos i mig

L’Ajuntament de Roses obre la convocatòria del procés selectiu per a la provisió com a funcionaris interins de cinc auxiliars informadors per a la temporada turística 2021 i per a la creació d’una borsa de treball, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure. Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s’inicia avui, 19 de gener, fins al 8 de febrer (ambdós inclosos).

De les cinc contractacions previstes, dues d’elles tindran una durada de 6 mesos, dues una durada de 3 mesos i mig, i una més una durada de 3 mesos. Les funcions bàsiques del lloc de treball a desenvolupar, són els propis d’una oficina d’atenció turística, com ara facilitar informació sobre els recursos turístics, patrimonials i naturals del municipi i dels serveis d’allotjament i la seva disponibilitat; serveis de transport, espais comercials, estat de les platges, previsions del temps; atendre queixes i reclamacions; dissenyar continguts de material imprès i controlar la seva edició i estoc, etc.

Els aspirants han d’estar en possessió d’alguna de les següents titulacions: títol de graduat en ESO, graduat escolar, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, títol de tècnic auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o equivalents, així com acreditar el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, llengua francesa (nivell B1) i llengua anglesa (nivell B1).

Trobareu tota la informació a la pàgina web municipal, clicant al següent enllaç