Suquet de peix de Rose

Roses vol millorar la imatge de la zona comercial de Santa Margarida amb una plantació de palmeres

Plantació de palmeres a Santa Margarida
Treballs d'adequació dels escocells on aniran ubicades les palmeres

Es preveu que els treballs d’adequació i plantació dels arbres tingui una durada d’un mes

Plantació de palmeres a Santa Margarida
Treballs d’eliminació de les jardineres existents a l’avinguda Gola de l’Estany

L’Ajuntament de Roses acaba d’iniciar els treballs de creació d’escocells i plantació d’arbrat a l’avinguda Gola de l’Estany i al carrer Punta de la Figuera, situats a la urbanització de Santa Margarita, actuació amb la qual es vol millorar la imatge d’aquesta àrea comercial de la urbanització.

Els treballs, que ja s’han iniciat, consisteixen en l’eliminació de les jardineres existents a l’avinguda Gola de l’Estany, que seran substituïdes per arbres que aportin més verdor al carrer amb l’idea de millorar amb ombra el paisatge urbà d’aquesta zona comercial. Per la seva banda, el carrer de la Punta de la Figuera rebrà la plantació de palmeres.

Actualment s’estan adequant els escocells necessaris que garanteixin el bon desenvolupament d’arbres i palmeres, així com la seva adaptació als guals, contenidors, enllumenat i aparcaments existents.

En total, l’arbrat que s’incorpora a l’avinguda Gola de l’Estany seran 23 palmeres tipus whasingtònia de 3,5 a 4 metres d’alçada, que es combinaran amb 22 exemplars de tipuana en trams diferents, marcant un ritme paisatgístic. El carrer Punta de la Figuera rebrà la plantació de 9 palmeres de la mateixa espècie i alçada per conservar la uniformitat del conjunt.
El termini d’execució de l’adequació i plantació dels arbres està previst que tingui una durada d’1 mes.