Nadal a Roses

Roses vol que hi hagi més agents de policia tant a la comarca com a la Vila

Policia Local de Roses i Mossos d’Esquadra
Agents de policia local de Roses i de Mossos d'Esquadra

Així es va deixar palès al ple ordinari d’agost de l’Ajuntament de Roses en aprovar dues mocions, la primera, de Lliures, per impulsar la millora de la seguretat ciutadana, i la segona, del Gent del Poble, per crear la Regió Policial Girona Nord

El portaveu de Lliures, Pere Gotanegra, i el portaveu de Gent del Poble i soci de l’equip de Govern de Roses, Félix Llorens, van presentar dues mocions en el passat ple ordinari d’agost, celebrat el passat dimecres, que feien referència, totes dues, a l’augment d’agents policials tant a la comarca de l’Alt Empordà com a la pròpia Vila de Roses.

A la proposta de Lliures (que es pot llegir sencera a sota) es sol·licita, a l’Estat espanyol, per tal de millorar aquesta seguretat, “permetre augmentar la taxa de reposició de les forces i cossos de seguretat locals, als municipis turístics i fronteres com el nostre, per poder adaptar-los a les necessitats reals que requereix el municipi”; i a la Conselleria d’Interior de la Generalitat “que reforci amb més agents, les Àrees bàsiques policials de Figueres i de Roses del cos de Mossos d’Esquadra”, a més de “garantir una col·laboració més efectiva, per part de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, amb la resta de cossos policials de Catalunya”.
Es va aprovar per unanimitat.
El portaveu del PSC Roses, Josep Mª Martínez, va donar el seu suport, però, fent referència a la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local i la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que no permeten incrementar la plantilla de la Policia Local, va proposar “portar la iniciativa municipalment provocant canvis reals en la seguretat posant la tecnologia al servei de la ciutadania, és a dir, invertir en càmeres de seguretat, de trànsit, per detectar i prevenir situacions d’emergència i per crear una unitat de drons per vigilar la ciutat de manera aèria”. Així mateix es va referir a formar als agents en aquestes tecnologies, ja que d’aquesta manera, va afegir Martínez, “amb els agents actuals, potser, no serien suficients, però sí més eficients”. A més, el regidor del PSC va proposar “la creació d’unitat de Protecció Civil, la qual seria un bon recolzament a les tasques policials”.   

El portaveu de Ciutadans, José Manuel Álvarez, va donar suport dient que “necessitem més efectius policials perquè no podem permetre que els nostres veïns surtin al carrer i tinguin por”.
Manel Escobar, portaveu del Partit Popular, va assenyalar que “tots estem d’acord que hem de prioritzar la seguretat ciutadana al nostre municipi, i a tots ens agradaria poder doblar el nombre d’agents, però, tenint el sostre de despesa que tenim, tirar endavant aquest proposta és realment difícil perquè no depèn de l’Ajuntament de Roses sinó dels polítics que governen a Barcelona i Madrid, però tot i això donarem suport”.

La portaveu de Junts, Montse Mindan, va assenyalar que “està molt bé, nosaltres recolzem la moció. Nosaltres voldríem tenir més policies, però això s’ha de pagar, i qui ho paga? Per això, hauria d’haver una modificació d’una llei a nivell estatal que hauria d’anar acompanyada d’una altra modificació de les aportacions econòmiques que fa l’Estat espanyol als municipis turístics”.

Vero Medina, portaveu d’ERC, també va dona suport a la proposta perquè “el redactat de la moció s’ajusta a la realitat de Roses, sobretot els mesos d’estiu, perquè destaca la gran feina que fa la nostra policia, que amb una plantilla de tant sols 43 agents dona resposta a totes les necessitats del nostre municipi; i perquè agraïm aquesta voluntat d’entesa i col·laboració per part d’un grup de l’oposició, que demostra un compromís de la responsabilitat i una intenció clara de fer una política constructiva”. 

El portaveu de Gent del Poble, Félix Llorens, va afirmar que “votarem a favor de la moció perquè entenem que el que demana forma part del que demanem nosaltres en la nostra proposta”.

I així va ser, perquè la moció del partit municipalista independent, demana la creació de la Regió Policial Girona Nord, la qual va ser exposada pel propi Llorens i que també va obtenir el recolzament unànime de la corporació, tot i que el portaveu socialista, va dir que “és un brindis al sol”, en referència a l’afirmació que va fer el mateix dimecres al matí en la seva visita a Roses el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, al respecte.
Josep Maria Martínez, a més, va subratllar que la majoria del Mossos d’Esquadra que van sortir de l’acadèmia els anys 2019, 2020 i 2021 es van destinar a la demarcació de Barcelona.
Respecte al brindis al sol expressat per Martínez, Llorens va respondre que “estem d’acord, però esperem que si més municipis de l’Alt Empordà ho demanen, la pressió política envers la conselleria d’Interior pugui fer entendre al conseller que és necessari, no per ell sinó per nosaltres, la creació de la Regió Policial Girona Nord”.

José Manuel Alvarez (Cs), va votar a favor “perquè està clar que tenim una manca d’efectius policials”.
Pere Gotanegra (Lliures) també va donar suport tot i que “no tenim la certesa si se destinen més Mossos a Girona es destinin a les Àrees Bàsiques Policials de Figueres i Roses com demanen a la nostra moció”.
En aquest sentit, el portaveu de Gent del Poble va explicar que “actualment a Girona tenim un ARRO – Àrea Regional de Recursos Operatius- que ha de donar servei des de Puigcerdà a Lloret i fins a Portbou, si tinguéssim dos Regions Policials a Girona tindrem més efectius policials a tots els municipis de la demarcació”.

Manel Escobar (PPC) va afirmar que “estem totalment d’acord amb la moció per la seguretat dels nostres veïns, totalment d’acord”.
Montse Mindan (Junts) va assenyalar, donant el seu suport, que “és una moció molt bona tot i escoltar aquest matí al conseller que potser no seria prioritari la creació d’una nova Regió Policial, continuem considerant que la creació d’una nova Àrea administrativa seria, precisament, el que marcaria les necessitats que tindria la comarca, amb una nova estructura que hauria de tenir una dotació superior d’inversions i de recursos”.
Vero Medina (ERC), va dir que “també recolzem la moció i esperem que la creació de la Regió Policial Girona Nord sigui possible per al benefici dels 68 de la comarca de l’Alt Empordà”.

Moció que presenta el grup municipal de Lliures per impulsar la millora de la seguretat ciutadana.

La seguretat representa un dels pilars més importants de la nostra societat.

A Roses tenim diversos factors que incideixen de forma directa sobre la seguretat. Un d’aquests factors ve determinat per la proximitat de la frontera amb França, que ens comporta una població fluctuant durant tot l’any i l’altra ve determinat per l’oferta turística que ofereix el nostre municipi. Aquests dos factors provoquen un augment molt significatiu de la població del municipi, que durant els mesos d’estiu pot arribar a multiplicar per cinc els seus habitants.

Aquest augment de la població comporta un augment molt significatiu de la mobilitat i de la demanda de serveis policials durant el transcurs de la temporada estival.

A més en el transcurs dels últims mesos s’ha incrementat la sensació d’inseguretat al municipi, a causa de baralles al carrer, ocupacions de vivendes, augment del top manta i altres incidents aïllats que han creat certa alarma social.

La plantilla de la Policia Local de Roses actualment està formada per 1 plaça d’inspector en cap, 1 plaça de sotsinspector, 1 plaça de sergent, 7 places de caporals i 33 places d’agent, el que representa una plantilla de 43 efectius policials per una població aproximada de 20.000 habitants.

Aquesta plantilla es veu reforçada durant els mesos d’estiu amb sis agents interins, que reben una formació bàsica de 120 hores de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que els capacita de forma temporal i en règim de funcionari interí, per dur a terme les tasques pròpies d’agent de policia.

És fa evident que aquesta plantilla no està realment dimensionada, per cobrir les necessitats reals que requereix el municipi.

Hem de tenir en compte que l’Alt Empordà és una de les comarques més extenses de Catalunya, i de les que té més municipis. Això juntament amb la franja costanera i la frontera amb França fa augmentar i molt la densitat de la població sobretot durant la temporada d’estiu. Aquest fet comporta que les bases operatives dels Mossos d’Esquadra de Figueres i de Roses quedin totalment desbordades.

La situació de la plantilla de la Policia Local de Roses ve determinada pel resultat de l’impacte de dues normes legislatives, per una part la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local i per l’altra part la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la qual amb la seva aplicació de la regla de despesa, ens determina la taxa de reposició de la plantilla de la Policia Local.

A causa d’aquest marc, profundament limitant, des de fa molts anys, la policia local no ha pogut incrementar la seva plantilla, per arribar a uns nivells òptims d’efectius, que permetin assegurar un servei policial de qualitat al ciutadà.

Si agafem com a referència les dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya, podem observar una important disminució, de la ràtio de nombre de policies per mil habitants respecte a l’any 2009, passant d’una ràtio de 2,92 efectius per cada 1000 habitants, a una ràtio de 2,22 efectius per cada 1000 habitants l’any 2021.

Per tot el que s’ha exposat queda clar que s’ha d’aconseguir el compromís de la Delegació de Govern d’incrementar la taxa de reposició en municipis turístics com el nostre, per a que ens permeti arribar a una plantilla òptima d’efectius i alhora treballar per dotar a la comarca de l’Alt Empordà amb més agents del cos de Mossos d’Esquadra i aconseguir una col·laboració més intensa per part de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en l’àmbit de les seves competències.

Hem de tenir en compte que la lluita contra la delinqüència és, sens dubte, una de les prioritats de tot equip de govern i que aquest ha de prestar especial atenció als problemes de seguretat per intentar mantenir el normal i pacífic desenvolupament de la convivència ciutadana.

En aquest sentit, l’equip de Lliures Roses ofereix la seva col·laboració a l’equip de govern, amb l’únic objectiu de treballar intensament per millorar la seguretat ciutadana.

És per tot l’exposat que és proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer. Sol·licitar al Govern de l’Estat Espanyol, mitjançant la Secretaria d’Estat de Seguretat, la modificació de la Llei Orgànica Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local i la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, per permetre augmentar la taxa de reposició de les forces i cossos de seguretat locals, als municipis turístics i fronteres com el nostre, per poder adaptar-los a les necessitats reals que requereix el municipi.

Segon. Sol·licitar a la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que reforci amb més agents, les Àrees bàsiques policials de Figueres i de Roses del cos de Mossos d’Esquadra.

Tercer. Mantenir l’estreta col·laboració amb la Conselleria d’Interior mitjançant la Junta Local de Seguretat, per coordinar les estratègies de seguretat ciutadana i de prevenció dels delictes aprofitant al màxim les capacitats dels nous efectius de Mossos d’Esquadra i de Policia Local que s’incorporin de manera permanent.

Quart. Sol·licitar al Ministeri de l’Interior de l’Estat, que treballi per garantir una col·laboració més efectiva, per part de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, amb la resta de cossos policials de Catalunya.

Cinquè. Comunicar els presents acords, al Parlament i a la Generalitat de Catalunya, així com al Govern de l’Estat i al Congrés dels Diputats.