La rotonda del Mas Mates es retallarà envers la seguretat de la circulació vial

Rotnnda de Mas Mates de Roses
La illeta i la rotonda de Mas Mates es retallarà tal i com s'especifica a la imatge

A la rotonda construïda l’any 2014 a la Ronda Circumval·lació, a tocar la urbanització de Mas Mates, se’l retallarà al voltant d’un metre del seu perímetre per fer més ample el vial i evitar els accident que actualment es produeixen

Rotnnda de Mas Mates de Roses
La illeta i la rotonda de Mas Mates es retallarà tal i com s’especifica a la imatge

Quan es va construir la rotonda de Mas Mates es va realitzar amb el criteri de fer-la molt gran, per així fer estret el vial per on circulen els vehicles amb un objectiu, “per aconseguir que els cotxes anessin amb una velocitat moderada”, ha afirmat el regidor d’Infraestructures i Serveis Públics, Juan M. Fernández. Però la realitat  no ha estat així, la velocitat dels vehicles és, gairebé sempre, més alta de la permesa segons la senyal de trànsit, provocant des de la seva construcció, allà pel 2014, més d’un accident, “on s’han vist involucrats tres ciclistes, ja que els cotxes no tenen paciència i quan circulen persones amb bicicleta, o en ciclomotor, enlloc de minorar la marxa el que volen és avançar-los, i al ser el vial tan estret i sense voral el que fan es tirar-los a terra”, ha explicat Fernández.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Roses vol fer la rotonda més petita, “retallant al voltant d’un metre el perímetre de la rotonda, pel costat de la Ronda de Circumval·lació, això com la illeta de la part de dalt, així facilitarem el pas dels ciclistes i els cotxes a la vegada”, ha assenyalat el regidor de Roses.

L’execució d’aquesta actuació l’ha està portant a terme el personal de ROSERSA, per la qual cosa no té un termini de finalització de les obres, ja que es porten a terme si no hi ha d’altres actuacions més urgents a la Vila.