S’adequa un tram de més de 3 quilòmetres del riu Manol al seu pas per Figueres, Peralada i Vila-sacra

Agència Catalana de l'Aigua

Tram del riu Manol abans i després dels treballs de neteja i adequació

Els treballs realitzats en aquest tram del riu Manol per l’Agència Catalana de l’Aigua s’han dut a terme fora de zona urbana dels tres municipis

Agència Catalana de l'Aigua
Tram del riu Manol abans i després dels treballs de neteja i adequació

L’Agència Catalana de l’Aigua ha finalitzat recentment diverses actuacions de manteniment i conservació de lleres en un tram de 3,3 quilòmetres del riu Manol, al seu pas per tres municipis de l’Alt Empordà. Concretament s’ha treballat en un sector comprès entre la carretera C-260 i la confluència amb el riu la Muga, dins els termes municipals de Figueres, Vila-sacra i Peralada.

Els treballs han consistit en reduir la densitat vegetal de la llera, mitjançant la retirada de taps de vegetació existent, així com l’aclarida d’aquesta. També s’han retirat acumulacions de brossa i arbres tombats a la llera.

L’actuació, executada per l’empresa pública Forestal Catalana SA,, ha permès recuperar la capacitat hidràulica de la llera, garantint el lliure flux de l’aigua i minimitzant el risc d’afectacions en cas d’avingudes.

Actuacions en lleres previstes per al 2015

L’Agència Catalana de l’Aigua està destinant més d’un milió d’euros en actuacions de manteniment i conservació de lleres aquest 2015 dins l’àmbit de les conques internes.

Una partida de 400.000 euros s’està destinant per actuacions fora de zona urbana; 300.000 euros per actuacions conveniades amb els ajuntaments (on l’ACA aporta el 80% de l’actuació i els consistoris beneficiats el 20% restant) per treballs dins de zona urbana i, finalment, 340.500 euros en actuacions d’emergència en lleres afectades per les ventades i riuades registrades durant la tardor de 2014.