Sanitat aconsella no menjar carn vermella i processada més de dues vegades per setmana

Informe OMS
Les salsitxes frankfurt és un exemple de carn processada

L’Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer de l’Organització Mundial de la Salut publica un informe en el qual es vincula el consum de carn vermella i carn processada amb el risc de càncer

Informe OMS
Les salsitxes frankfurt són un exemple de carn processada

L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició, AECOSAN, aconsella mantenir les actuals recomanacions de salut pública sobre el consum de carn: el consum ha de ser moderat, de només de dues vegades per setmana, ja que el consum continuat i excessiu s’associa a problemes de salut. Així ho recullen totes les guies nutricionals existents. La AECOSAN manté aquesta postura després de conèixer l’informe emès per l’Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer (IARC), de l’Organització Mundial de la Salut, que vincula, en diferents graus, el consum de carns vermelles i de carns processades amb el risc de sofrir aquesta malaltia.

El consum de 50 grams diaris de carn processada incrementa un 18% el risc de patir càncer de còlon.

L’informe encara no s’ha publicat íntegrament, però el comunicat de premsa difós alerta que el consum de 50 grams diaris de carns processades incrementa un 18% el risc de sofrir càncer de còlon. En el cas de la carn vermella, el grup de treball convocat pel programa Monografies de la IARC, la classifica com “probablement carcinògena per als humans” (Grup 2A). La carn processada es classifica com “carcinògena per als humans” (Grup 1). L’informe també assenyala que per a un individu, el risc de desenvolupar càncer colorectal pel seu consum de carn processada és petit, però aquest risc augmenta amb la quantitat de carn consumida.

El mètode d’actuació d’aquests informes és mitjançant grups de treball interdisciplinaris que avaluen estudis científics i publicacions ja existents. No es realitzen assajos científics que determinin el risc. El sistema de “Monografies” és un programa per identificar perills, no per avaluar el risc. Això significa que no té en compte l’exposició real a l’agent en relació amb el seu potencial carcinogen.

AECOSAN considera que aquesta revisió recolza encara més les actuals recomanacions de salut pública sobre limitar el consum de carn, però recorda que, al mateix temps, la carn vermella té un valor nutricional, per la qual cosa fa una trucada a la prudència. La informació emesa avui per la IARC és coherent amb les guies nutricionals actuals.

Per avaluar el risc real serà necessari, per tant, esperar a l’informe de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària com a òrgan avaluador del risc de la Unió Europea. Els seus dictàmens serveixen als Estats Membres per realitzar una adequada gestió d’aquests riscos i analitzar la relació entre risc i benefici derivat del consum dels aliments, per així emetre recomanacions en funció d’aquesta avaluació.

Finalment la AECOSAN recorda que els beneficis d’una dieta variada, moderada i equilibrada, com la mediterrània, rica en fruites, verdures, oli d’oliva, llegums i peix, amb consum limitat de carns, estan evidenciats científicament, i és en ells en els quals es recolzen les recomanacions nutricionals del nostre país.