S’aprova el conveni per a la creació de la ‘Càtedra Roses d’arqueologia i patrimoni arqueològic’

Ciutadella de Roses

Vista aèria de la Ciutadella de Roses

El passat ple municipal celebrat a Roses va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Universitat de Girona per a la creació de la ‘Càtedra Roses d’arqueologia i patrimoni arqueològic’

Ciutadella de Roses
Vista aèria de la Ciutadella de Roses

Amb l’aprovació d’aquest conveni a la darrera sessió plenària de caràcter ordinari Roses esdevé a partir d’ara en seu universitària, amb l’objectiu final d’incrementar el coneixement del seu patrimoni arqueològic i facilitar la seva conservació, gestió i difusió.

Les accions impulsades a partir de la col·laboració entre la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Roses i altres entitats que es puguin incorporar al projecte, són la realització d’un curs Internacional d’Arqueologia Medieval i Moderna de periodicitat anual  amb seu a Roses, la realització de dos seminaris de caràcter internacional que també tindran lloc a la població, i l’edició d’una revista de ressò internacional.

A més, es preveu la participació en congressos nacionals i internacionals per a la presentació dels resultats de la recerca efectuada en l’àmbit del patrimoni arqueològic de Roses per part dels investigadors de la Universitat de Girona i dels col·laboradors de la càtedra, així com la publicació de treballs tècnics i científics en mitjans científics i acadèmics de caràcter nacional i  internacional.

En l’àmbit local, la col·laboració preveu també la realització de conferències per divulgar entre la població els resultats de la recerca efectuada, recerca que proporcionarà nova informació que podrà ser emprada en la museïtzació i conservació del patrimoni arqueològic o en la seva difusió turística.

La incorporació de Roses en el món acadèmic i científic, aporta un valor afegit i de prestigi al seu patrimoni arqueològic, dotant-lo de projecció internacional, gràcies a una extensa xarxa de col·laboracions internacionals que es materialitzarà en la participació de persones de reconegut prestigi en el Consell Assessor de la càtedra, així com en la seva participació en les conferències del Curs Internacional d’Arqueologia Medieval i Moderna Ciutadella de Roses, en seminaris internacionals, en la publicació dels resultats dels treballs de la càtedra en mitjans de divulgació científica, entre d’altres accions de caràcter promocional.

Una altra millora potencial és l’impacte econòmic que pot suposar en l’obtenció de fons addicionals de finançament  -via convocatòries públiques o privades- adreçades a la recerca i al desenvolupament, així com la generació de productes culturals nous i innovadors o de millora dels ja existents i la potenciació del sector turístic del municipi que aquest fet comportarà.

La constitució i oportunitat de la creació de la càtedra a Roses es fonamenta en la possibilitat que representa la singularitat de comptar amb un patrimoni arqueològic de titularitat municipal extraordinària, tan per la seva extensió superficial com per les diferents èpoques de la història que acull, des dels grecs fundadors fins al nostres dies incloent, singularment en el mateix espai, vestigis de l’època visigoda així com una vila medieval sencera.