S’aproven les obres per a la consolidació del baluard de Sant Narcís del Castell de Sant Ferran de Figueres

Castell de Sant Ferran de Figueres
El baluard de Sant Narcís del Castell de Sant Ferran de Figueres

Aquesta actuació al Castell de Sant Ferran, declarada d’emergència, s’ha aprovat import total de 354.467,38 euros

El Consell de Ministres ha acordat prendre raó de la declaració d’emergència de les obres de consolidació i fitació del polvorí en el baluard de Sant Narcís del Castell de Sant Ferran de Figueres, així com per a la redacció de la memòria valorada i de la direcció facultativa de les mateixes per un import de 354.467,38 euros.

El Castell de Sant Ferran és una edificació de titularitat estatal adscrita al Ministeri de Defensa i actualment cedida al Consorci del Castell de Figueres. Va ser declarada Bé d’Interès Cultural amb categoria de Monument amb data 8 de novembre de 1988.

Des d’agost de 2019, el Ministeri de Cultura i Esport està executant unes obres en aquest immoble, concretament en el baluard de Sant Narcís. Durant el desenvolupament d’aquestes, i després de la retirada de l’espessa vegetació i de la important capa d’enderrocs que cobria tota la zona, han quedat a la intempèrie una sèrie d’estructures de restes del que va ser un polvorí, restes dels quals no es tenien indicis que existissin per haver-se produït una explosió en aquest.

Les actuacions a realitzar se centren en conservar les estructures oposades;  mantenir les textures dels revestiments dels paraments; evitar la inundació del soterrani per aigües i arrossegaments de terres dels espais confrontants, facilitar l’evacuació d’aigua de pluja i consolidar les parts disgregades dels paviments i les estructures funcionals trobades per a evitar que siguin destruïdes per la invasió vegetal.