Seguiment a la marina d’Empuriabrava per garantir-ne un funcionament adequat a l’estiu

Marina d'Empuriabrava
Imatge aèria de la marina residencial d'Empuriabrava

La Generalitat i Castelló d’Empúries treballen per a garantir un funcionament adequat de la marina residencial d’Empuriabrava i els seus serveis en el període de major afluència de persones usuàries

Marina d'Empuriabrava
Imatge aèria de la marina residencial d’Empuriabrava

El Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries estan intensificant en les últimes setmanes el seguiment i control de la instal·lació i serveis de la marina d’Empuriabrava per a garantir-ne un funcionament adequat de cara a la temporada d’estiu, període de més afluència de persones usuàries.

En aquest sentit, una de les tasques que s’estan duent a terme és una auditoria tècnica per identificar possibles deficiències quant a l’estat de conservació i manteniment de la marina i requerir, si s’escau, la seva correcció a  la concessionària de la instal·lació. Aquesta auditoria s’emmarca en el seguiment periòdic que la Generalitat efectua de les instal·lacions portuàries.

La marina d’Empuriabrava, construïda l’any 1973, se situa al nord de la desembocadura del riu Muga, compta amb un conjunt de canals navegables –una xarxa de 24 quilòmetres– que tenen accés a habitatges de tipologia diversa. La instal·lació es comunica amb el mar a traves de la bocana situada al nord de la urbanització. La xarxa de canals, amb els corresponents ports interiors, té una capacitat de 4.592 embarcacions. És una instal·lació portuària de titularitat de la Generalitat i està gestionada per Port Empuriabrava mitjançant una concessió que té vigència fins al 2030.

Model de gestió

En els últims anys, el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i la concessionària han estat treballant conjuntament en la definició d’un marc comú d’actuació per articular un nou model de gestió de la marina d’Empuriabrava, que es basaria en l’adaptació del títol concessional atorgant la titular (Generalitat) a l’Ajuntament la competència de manteniment, vigilància i conservació dels canals i mantenint la resta de competències la concessionària actual Port Empuriabrava S.A.

Segons el principi d’acord assolit entre les parts, el consistori assumiria el manteniment, neteja i vigilància dels 24 quilòmetres de canals navegables de la marina, funcions que actualment corresponen a Port Empuriabrava, un cop s’adaptés la concessió. Malgrat el principi d’acord assolit entre les parts per efectuar la delegació de competències, la recent postura de la concessionària ha fet inviable tancar els tràmits que havien de fer-lo efectiu.