S’eleven a 16 els casos diagnosticats per coronavirus a Roses

Casos de coronavirus a Roses

Mapa de casos de coronavirus per municipi de l' Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

A la darrera actualització del Departament de Salut de la Generalitat s’eleva a 16 els casos diagnosticats per coronavirus a Roses

A l’última actualització dels tests positius de la COVID-19, realitzada a les 14:47 d’avui, 13 d’abril, ha donat com a resultat que ja són 16 els casos diagnosticats per coronavirus a Roses.
La font d’aquestes dades és el Registre COVID del Departament de Salut, el qual s’actualitza, com a mínim, dues vegades al dia. Aquestes dades recullen els pacients que han estat diagnosticats a partir d’una prova de laboratori (PCR) i, alhora, s’ha pogut identificar la seva zona de residència.​
Aprofundint en el mapa s’aconsegueix mostrar la divisió territorial fins a arribar en l’àmbit de municipi. No apareixen les dades de casos positius en aquells municipis inferiors a 200 habitants, per tal de garantir la privacitat de les dades.​
Consulta en el mapa els casos de coronavirus