Si alguns feu memòria

Toni Rodríguez, regidor del PSC Roses
Toni Rodríguez, regidor del PSC a l'Ajuntament de Roses

Si alguns feu memòria portem parlant dels problemes de mobilitat a Roses des de fa decennis amb, certament, poca fortuna. No perquè no s’hagi fet feina: el manteniment de vies, els pàrquings dissuasius en superfície, l’ordenament dels carrers, la millora dels passos de vianants, els camins de ronda i la feina de la nostra policia municipal (stops a banda) és encomiable.

Feina que ha de continuar amb l’anàlisi dels diferents espais de Roses, treballar per pacificar el transit, racionalitzar l’ús del vehicle i compatibilitzar ho amb les noves formes de mobilitat i analitzant les experiències que van sorgint a altres indrets de Catalunya.

Però nosaltres ens volem referir a la millora dels problemes estructurals de Roses en temes de mobilitat:

Les densitats de trànsit a hores punta, la densitat de les nostres vies principals a l’estiu (en especial atenció a la vinguda de Roses), l’ ús excessiu del vehicle privat, la falta d’ús de la bicicleta, la falta de pàrquings públic i privat a Roses, l’accés del vehicle privat a les cales, la connexió entre sta. Margarida i Roses, les deficients alternatives de Sortida i Entrada de Roses i per últim i no menys important la connectivitat de Roses amb la comarca la província, l’AVE i l’Aeroport.

Alguns recordeu les propostes faraòniques de construir túnels i pàrquings quilomètrics davant de mar? La climatologia i la situació econòmica ha posat les propostes al lloc que els hi pertoca.

  1. Roses en dins:

Per tot el qual, creiem que la qüestió és pensar si hem de continuar amb el que tenim o si realment hi ha alternatives realistes, de futur i pensant en la nova mobilitat per a Roses

Per a nosaltres calen inversions que impliquin cercar millores realistes que busquin alternatives als vials més saturats, com millores al voltant de les Rieres:

Millora de cruïlla Gran Via, Riera la Coana- Rotonda Riera de la Coana.

Millorar les alternatives de sortida de Roses a partir de l’ampliació de la cobertura d’una part del segon tram de la Riera Ginjolers.- nova sortida per carrer Josep Irla, cercant una nova viabilitat per sobre del IAS Illa de Rhodes (alternatives al Vial Nord), carretera de les arenes i anar a cercar el carrer Granados per arribar a la Rotonda dels Bombers.

Les alternatives al transit a les cales de Roses creiem que passa, primer, pel control i informació del transit a les cales, desprès, explorar les opcions d’aparcament en superfície i privat a les cales, i millora del transport públic a les cales en època estival.

Sta. Margarida cal connectar-la més i millor a Roses, amb alternatives atractives al passeig tant per vianants, com per vehicles de dues rodes, com per transport públic i privat. Combinant atractiu turístic amb connectivitat.

  1. Sortides de Roses

Planejament d’alternativa Nord, Vial Nord per arribar a la rotonda dels bombers per la sortida i entrada de Roses. El que exigeix reflexions sobre el planejament i si cal fórmules d’expropiació.

Millora de la ronda de Circumval·lació en especial atenció al tram de connexió amb la C-260

  1. Pàrquings Soterrats i/o Pàrquings en Superfície.

L’Opció de Pàrquing a Roses davant de Mar (Tema recurrent) no existeix viabilitat a data d’avuí. No existeixen propostes serioses de cap empresa fins a l’actualitat.

Les alternatives són Pàrquings d’Iniciativa Municipal .  Pàrquings d’Iniciativa Municipal amb cessions en regim de concessió als veïns a preus assequibles.  Aprofitant les places de la vila i espai públics. 

Considerem que han de ser pàrquings de petit format, de proximitat i d’ús intensiu durant tot l’any. Amb un  Càlcul de les necessitats de pàrquing a Roses per al futur del cotxe elèctric. La majoria ubicats al darrere del poble, no a primera línia de mar, com poden ser els soterrats a la plaça del Rei, l’Illa d’Ítaca, la plaça del Mercat dels diumenges, al espai verd dels grecs i en superfície darrere la Ciutadella a tocar del Garden Mateu o al Càmping Bahia amb servei de Gua-Gua permanent cada 15 minuts la temporada alta i dies assenyalats. El més important és que els veïns i les veïnes de Roses disposin de lloc per aparcar prop de casa seva.

Pàrquing d’iniciativa privada. Cal valorar, sí es necessari, modificacions urbanes o plans de Millora Urbana per augmentar les places de pàrquing per a vehicles elèctrics d’iniciativa privada.

Sense ser agosarats creiem que la necessitat de places amb connexió elèctrica en els pròxims deu anys pot aproximar-se al miler.

El tema dels pàrquings requereix una especial sensibilitat en la situació actual. Hem d’afavorir comerciants i restauradors i empresaris, però també persones grans i discapacitats i veïns en general. Proposem millorar les alternatives sense pagament i al mateix temps apostar pe la construcció per a cessió  de pàrquings municipals a preus més assequibles i valorar la possibilitat d’utilització compartida per a transeünts. En època estival i/o caps de setmana.

Ens deixem encara alguns problemes i les seves solucions, que requereixen de propostes de comarca i de país i algunes de més anàlisis tècnic,   però que passen per democratitzar la  mobilitat   al voltant dels eixos de la comarca i província. La nostra pretensió es apostar per millorar la percepció de la nostra vila per als que ens visitem, millorar la qualitat de vida de tots nosaltres amb una mobilitat mes pacificada, mes sostenible i al servei de tots. 

Una Roses mes pensada per a les persones esdevé una ciutat saludable amb un espai públic de qualitat per passejar, jugar, fer esport i respirar un aire més net.

Toni Rodríguez
Regidor del PSC Roses