S’inicien les obres d’un nou aparcament al Castell de la Trinitat

Nou aparcament Castell de la Trinitat

S'han iniciat els treballs de creació d'un nou aparcament del Castell de la Trinitat de Roses

El Castell de la Trinitat disposarà d’un nou aparcament per a un total de 27 vehicles

Nou aparcament Castell de la Trinitat
S’han iniciat els treballs de creació d’un nou aparcament del Castell de la Trinitat de Roses

A Roses s’acaben d’iniciar les obres que permetran dotar el Castell de la Trinitat d’un nou aparcament situat a la part superior del recinte, amb accés des del carrer Antoni Canals, i que incorporarà un total de 27 places. El nou espai facilitarà l’accés directe al Castell, pensant en les persones amb dificultats de mobilitat o en moments de climatologia adversa, com forta calor, pluja o vent.

El recinte del Castell de la Trinitat ja disposa en l’actualitat d’una àmplia zona d’aparcament i serveis per a visitants sobre la carretera del Far, a partir de la qual s’accedeix al castell a través d’una escalinata. Amb la intenció d’incorporar una nova alternativa de més fàcil accés,   tant per a les visites ordinàries com per a les atretes per les activitats culturals que s’hi desenvolupen, l’Ajuntament acaba d’iniciar els treballs per a la incorporació d’un nou aparcament situat a la part superior del recinte, al costat de l’entrada principal, que actualment es troba en tràmit de licitació.

L’espai s’ha projectat obert i semisoterrat per minimitzar l’impacte visual amb el conjunt monumental. Estarà format per una planta semisoterrada amb coberta transitable d’un total de 594 m2 construïts, que incorporarà 27 places d’estacionament, 14 d’elles en planta semisoterrani i 13 més a cel obert. El projecte preveu també l’ampliació del vial d’accés per facilitar el trànsit rodat fins al nou aparcament.

Els materials emprats també tindran en compte l’harmonització amb l’entorn i un baix efecte visual, utilitzant-se el més característics de la zona, com ara formigó vist, pilars metàl·lics, penya vista, entre d’altres materials. El tram de vial de serveis donarà continuïtat a aquests materials, amb paviment de sauló de color similar a la terra de la zona.

Les obres tenen un pressupost de 272.000 € i compta amb una subvenció de 85.000 € atorgada pel Programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona del Pla Únic d’Obres i Serveis. Es preveu que els treballs durin 4 mesos.