Sol·licituds de moratòries hipotecàries a Roses

Moratòries hipotecàries a Roses

Moratòries de deutes hipotecaris per a l’adquisició d’habitatge habitual per a totes aquelles persones amb dificultats per atendre els seus pagaments com a conseqüència de la crisi del coronavirus

Les persones interessades a sol·licitar una moratòria de deute hipotecari que necessitin un certificat d’empadronament per a la seva tramitació, però no disposin d’identificació mitjançant firma electrònica per a la seva obtenció de manera telemàtica, poden sol·licitar el certificat per correu electrònic.

Una de les mesures urgents extraordinàries aprovades per fer front a l’impacte econòmic i social produïda per la COVID-19 és la moratòria de deutes hipotecaris per a l’adquisició d’habitatge habitual, per a totes aquelles persones amb dificultats per atendre els seus pagaments com a conseqüència de la crisi del coronavirus.

Entre la documentació que cal presentar a l’entitat bancària per sol·licitar aquesta moratòria, es troba el certificat d’empadronament, que actualment no pot tramitar-se de manera presencial a l’Ajuntament a causa del tancament d’oficines produït per la declaració de l’estat d’alarma. Davant aquest fet, l’Ajuntament de Roses ofereix als ciutadans i ciutadanes que no disposin de certificació electrònica per realitzar aquest tràmit de manera telemàtica, un correu electrònic per demanar el certificat.

Les persones interessades en l’obtenció del certificat d’empadronament per aquesta via, han d’enviar un correu electrònic a infosac@roses.cat, adjuntant la següent documentació:

  • Còpia document acreditatiu de la seva identitat (en cas de sol·licitar un

certificat col·lectiu, caldrà document de totes les persones empadronades en el

domicili. Per als menors d’edat cal aportar còpia del certificat de naixement o

llibre de família)

  • Escrit signat pel sol·licitant indicant nom i cognoms, adreça

d’empadronament al municipi, nom i cognoms de la resta d’empadronats en el

domicili (per a certificats col·lectius), adreça de correu electrònic, motiu de la

sol·licitud, telèfon de contacte.

  • En cas de certificats col·lectius, un escrit signat per totes les persones majors

d’edat empadronades al domicili autoritzant al sol·licitant el certificat

D’altra banda, recordar que els sol·licitants de la moratòria poden també optar per substituir el certificat d’empadronament requerit per una declaració responsable on es justifiquin els motius que impedeixen aquesta aportació. En aquest cas, un cop finalitzat l’estat d’alarma, es disposarà del termini d’un mes per a l’aportació dels documents no presentats.