Fira de la Rosa de Roses

Subvenció de la Diputació de Girona a l’Ajuntament de Roses

Ajuntament de Roses
L'ajut de la Diputació de Girona ha de millorar la seguretat dels sistemes informàtics de l'Ajuntament de Roses

Aquesta subvenció, atorgada per la Diputació de Girona i que puja a 8.412,20 € , està destinada a noves tecnologies

L’Ajuntament de Roses ha rebut aquest subvenció de 8.412’20 € del programa que la Diputació de Girona destina anualment per al finançament de projectes que facilitin l’accés a les noves tecnologies.  

La subvenció s’emmarca en el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2023, i que en aquesta ocasió l’Ajuntament de Roses ha destinat l’adquisició de llicències d’antivirus i en la renovació d’un dels tallafocs municipals.