Superació del llindar d’ozó troposfèric, contaminant atmosfèric, a Agullana

Es recomana a gent gran, infants i gent amb malalties respiratòries que evitin fer esforços físics a l’aire lliure durant temps prolongat fins a les 20 hores

Protecció Civil de la Generalitat (DGPC) ha emès aquesta tarda un avís per superació del llindar d’ozó troposfèric a la zona d’Agullana (Alt Empordà).
 
L’avís s’emet en base al comunicat de la Direcció General de Qualitat Ambiental a través del Servei de Vigilància i Control de l’Aire, de què s’ha superat, entre les 17.00 i les 18.00 hores, el llindar d’ozó troposfèric per sobre dels 180 micrograms per metre cúbic a la zona d’Agullana (Alt Empordà).
En les àrees on se supera el llindar, es possible que part de la població sensible (malalts de cor i de pulmó, persones amb altres malalties, infants i gent gran) presenti símptomes de malestar, afectacions respiratòries i/o irritacions oculars i de gola. Amb tot, no es tracta d’una situació de risc elevat, sobre tot per la ciutadania en general..
En cas de superació del llindar d’informació, es recomana com a prevenció, que les persones més sensibles a la contaminació atmosfèrica (persones amb problemes respiratoris, gent gran i nens petits) evitin realitzar esforços físics a l’aire lliure, principalment si produeixen fatiga, són de llarga durada i es realitzen entre les 12h i la 18h. En cas de superació del llindar d’alerta aquesta recomanació s’estén a tota la població.

Podeu obtenir més informació a la web http://www.gencat.cat/mediamb/qaire/ciozo.htm seguir-la via twitter amb l’etiqueta #ozó.