Suspesos fins a nou avís els processos de selecció de personal de l’Ajuntament de Roses

Ajuntament de Roses

La suspensió de la selecció de personal de l’Ajuntament de Roses es mantindrà fins que el Reial decret de declaració d’estat d’alarma pel COVID-19 deixi de ser vigent

L’Ajuntament de Roses ha aprovat la suspensió de tots els processos selectius de personal en curs, d’acord al Reial decret de declaració d’estat d’alarma.

D’acord al Reial decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, pel qual s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic, l’Ajuntament de Roses suspèn els processos de selecció de personal que tenia en curs actualment.

Processos que són els següents:

  1. Procés selectiu per a la cobertura definitiva, mitjançant contractació laboral indefinida, d’una plaça vacant d’oficial de primera de la brigada del cementiri municipal
  2. Procés selectiu per a la cobertura definitiva, mitjançant contractació laboral indefinida, d’una plaça vacant d’oficial de primera de la brigada d’obres i serveis
  3. Procés selectiu per a la cobertura definitiva, mitjançant contractació laboral indefinida, d’una plaça vacant d’oficial de primera d’instal·lacions esportives
  4. Procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de cap del Departament de Serveis Informàtics reservada al torn de promoció interna
  5. Procés selectiu per a la provisió com a funcionaris interins de cinc auxiliars informadors per a la temporada turística 2020 i per a la creació d’una borsa de treball per cobrir les suplències temporals que es produeixin en aquesta categoria
  6. Procés selectiu per a la provisió de set places d’agent interí de la Policia Local per a la temporada turística 2020 i per a la creació d’una borsa de reposició d’agents
  7. Procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic/a de grau mitjà en gestió econòmica