Taller d’estudi, de teatre i la Cantarella en el marc del Pla Educatiu d’Entorn de Roses

Cantarella de Roses 2016

Cantarella de Roses del 2016

El Taller d’estudi s’impartirà als instituts Centre Escolar Empordà i Illa de Rodes, el de teatre al Cap Norfeu, i en la Cantarella hi participaran totes les escoles de Roses

Cantarella de Roses 2016
Cantarella de Roses del 2016

El Pla Educatiu d’Entorn és un instrument del Departament d’Ensenyament de la Generalitat que té com a finalitat donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels municipis. Funciona com una proposta de cooperació entre el propi Departament, l’Ajuntament de Roses i les entitats municipals, i té per objectiu aconseguir l’èxit de tot l’alumnat, contribuint al mateix temps a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana.

I en el marc d’aquesta proposta de cooperació Roses, com ja vam informar en aquest mitja de comunicació, porta a terme aquest trimestre diverses activitats:

  • Els tallers d’estudi assistit es porten a terme al Centre Escolar Empordà, amb 16 places ofertades, i a l’institut Illa de Rodes (16 més), i han estat plantejats com una acció educativa d’ajut a l’alumnat més desfavorit, en horari extraescolar. Està destinat a adquirir hàbits i tècniques d’organització i d’estudi, una actitud positiva vers l’aprenentatge, l’assoliment de les competències bàsiques i l’ús de la llengua catalana com a instrument per a la comunicació, l’aprenentatge i la cohesió social.
  • Una altra de les activitats iniciades són els dos tallers de teatre  que s’imparteixen a l’institut Cap Norfeu, amb 16 alumnes més. En aquest cas, es vol millorar l’ús social del català com a llengua de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística, on també es potencia la participació en activitats i espais de convivència, l’educació en valors i l’educació en el lleure, i competències específiques com la lectoescriptura, l’expressió i la comprensió orals, etc. L’alumnat participant redactarà i representarà una obra teatral en català.
  • Altres accions que s’inclouen en el Pla Educatiu d’Entorn d’enguany, són la realització de la Cantarella 2017, prevista per al dia 18 de maig, en la qual participaran alumnes de totes les escoles de Roses, així com el taller d’estudi assistit d’estiu que tindrà lloc els mesos de juliol i agost, orientat en aquest cas a donar un suport acadèmic a alumnes de 4rt d’ESO que no hagin obtingut el graduat en la convocatòria del mes de juny.

També està en marxa la constitució de dos òrgans encarregats de l’assoliment dels objectius del Pla Educatiu d’Entorn amb el major èxit possible. D’una banda, la Comissió per a l’atenció a l’absentisme i l’abandonament escolar, que té com a finalitat millorar les condicions d’escolarització, garantint l’assistència als centres educatius de tots els infants i joves fins als 16 anys. De l’altra, la Comissió PRI-SEC (primària i secundària), responsable d’orientar el projecte del Pla Educatiu a 4 anys vista, a partir de l’anàlisi de necessitats que els centres educatius, les AMPA i l’entitat Caritas estan elaborant i de les avaluacions realitzades per l’Ajuntament i els centres escolars.