Tallers d’estudi, reforç a l’estiu, teatre i cantarella, primeres accions del Pla Educatiu d’Entorn a Roses

Pla Educatiu d’Entorn a Roses

Un moment de la primera sessió de la Comissió del Pla Educatiu d’Entorn a Roses

El Pla Educatiu d’Entorn té com a finalitat donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels municipis

Pla Educatiu d’Entorn a Roses
Un moment de la primera sessió de la Comissió del Pla Educatiu d’Entorn a Roses

Ahir al migdia va tenir lloc a l’Ajuntament de Roses la primera sessió de la Comissió del Pla Educatiu d’Entorn, durant la qual es van constituir les comissions que impulsaran el Pla a la població, es van aprovar les primeres actuacions a realitzar durant aquest curs escolar i s’adoptà el compromís d’elaborar un projecte marc durant el mes de juny de 2017, que guiarà el desenvolupament del Pla Educatiu d’Entorn durant els 4 propers anys.

El Pla Educatiu d’Entorn és un instrument del Departament d’Ensenyament de la Generalitat que té com a finalitat donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels municipis. Funciona com una proposta de cooperació entre el propi Departament, el consistori i les entitats municipals, i té per objectiu aconseguir I’èxit educatiu de tot I’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant I’equitat, I’educació intercultural, el foment de la convivència i I’ús de la lIengua catalana.

Roses ha signat recentment el conveni de col·laboració que permetrà impulsar noves accions del Pla Educatiu d’Entorn a partir d’aquest mateix any. L’experiència en aquest àmbit a Roses no és nova, ja que el municipi va ser un dels 25 escollits l’any 2006 per a la implantació dels primers Plans Educatius d’Entorn. Nombroses activitats de les impulsades durant els 6 anys d’implantació del Pla, s’han mantingut fins ara gràcies a l’impuls del propi consistori, que ha continuant invertint en projectes com els tallers de deures, el servei de transport gratuït d’acompanyament dels escolars més petits a activitats extraescolars, etc.

Des d’aquest curs, la Generalitat de Catalunya torna a impulsar aquest projecte al municipi, amb dotacions econòmiques que, sumades a les assignades pel propi consistori, permetran ampliar el nombre d’activitats i projectes que es desenvolupen a Roses.

Per dissenyar i fer el seguiment del Pla, s’ha creat la Comissió Representativa Institucional, que es reuní ahir per primer cop, òrgan que té el poder de decisió sobre les actuacions a emprendre. Està integrat per representants del Departament d’Ensenyament, de l’Ajuntament, de les direccions deis centres educatius de Roses, dels alumnes, de les AMPA, i d’entitats i associacions vinculades a la comunitat educativa del municipi.

Durant la sessió realitzada ahir la Comissió aprovà la constitució de la comissió operativa i de les comissions de treball, establí l’elaboració del Projecte marc a desenvolupar durant els propers 4 anys -document que es preveu aprovar el proper mes de juny-, i acordà les primeres actuacions a realitzar durant aquest curs escolar.

Les primeres accions aprovades, que es desenvoluparan al llarg del darrer trimestre del present curs escolar, consistiran en l’organització dels tallers d’estudi assistit per a l’alumnat de secundària -els quals complementaran els tallers que ja ofereix l’Ajuntament als alumnes de primària-, la creació d’una activitat de suport acadèmic durant l’estiu per a l’alumnat de 4t d’ESO que no hagi obtingut el graduat en la convocatòria del mes de juny, la posada en marxa d’un taller de teatre a l’Institut Cap Norfeu, i la inclusió de la Cantarella organitzada per les mestres de música del municipi dins el Pla Educatiu d’Entorn.