Taula per a la Inclusió Social de l’Alt Empordà, ens per informar sobre la realitat de la societat altempordanesa

Presentació Taula Social Alt Empordà

EL Consell i una vintena d’entitats del tercer sector uneixen els seus esforços per treballar conjuntament en aquest àmbit

Presentació Taula Social Alt Empordà
Presentació Taula Social Alt Empordà

Aquest dimecres s’ha celebrat, a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, una sessió de treball de la Taula per a la Inclusió Social de l’Alt Empordà, en el transcurs de la qual s’ha fet la presentació pública d’aquest nou òrgan col·legiat que funciona des de finals de l’any passat com a consell supramunicipal de serveis socials i que realitza funcions d’assessorament, consulta, proposta i participació dins l’àmbit territorial de la comarca.

 Van assistir a la sessió de la Taula una vintena d’entitats del tercer sector que treballen amb l’objectiu comú de la inclusió social, sota la presidència del conseller comarcal de Benestar Social, José Luís Yécora. A la trobada es va presentar el procés de treball del Pla d’Inclusió i Cohesió Social de la comarca que estarà enllestit en els propers mesos i el primer informe social sobre la comarca, elaborat conjuntament per les entitats i pels tècnics del Consell adscrits a aquest nou ens.

Aquest treball respon a la voluntat de les institucions socials i de l’administració comarcal de facilitar informació periòdica sobre l’evolució de la realitat social de la comarca i també al compromís de compartir informació i visions sobre el territori. En aquest primer document s’hi inclouen dades referides a l’evolució del context econòmic, laboral i social de l’Alt Empordà i informació de les activitats desenvolupades tant per les entitats com per l’Àrea de Benestar de l’ens comarcal.

L’objectiu de la Taula és publicar dos informes socials al llarg de l’any, amb la intenció de poder seguir l’evolució periòdica del conjunt d’indicadors. En concret, en aquest primer document es presenten dades sobre l’evolució del nombre de persones ateses tant per les entitats com pel Consell, indicadors sobre el sector social a la comarca i indicadors específics referits a l’acció social segons els diferents àmbits d’inclusió social.

Cal destacar que al llarg del primer semestre de l’any 2012 es van comptabilitzar prop de 22.000 atencions a persones en situació de vulnerabilitat a la comarca. D’aquestes atencions, més de 10.000 van ser realitzades per entitats de la Taula i la majoria feien referència a problemàtiques relacionades amb l’àmbit de les necessitats econòmiques bàsiques, la formació i l’àmbit social i sanitari.

D’altra banda, les dades posen en evidència com el sector social a la comarca està altament feminitzat, reflectint la realitat del conjunt del país. En concret, més del 85% del personal i dels professionals de les entitats i de l’administració són dones. Els problemes principals que han estat atesos durant aquest període han estat els vinculats amb les necessitats econòmiques bàsiques (despeses d’habitatge i d’alimentació), a les dificultat d’accés al mercat dels treball i als dèficits formatius de la població en situació de risc social.