Inici Roses Temporada de bolets presenta a la Trompeta de la mort i al...

Temporada de bolets presenta a la Trompeta de la mort i al Pixacà

Atenent als seu noms es podria deduir quin és el bolet comestible i qui el verinós, però ens equivocaríem, segur

El caçador de bolet, Joaquín Carrasco, ens presenta un bolet que té un nom lleig, així com també és lleig per a la vista. La Trompeta de la mort. Qui no entengui de bolets segur que el veu i el deixa. Però aquest bolet és molt apreciat en el món culinari.

Joaquín també esn parla del Pixacà, també anomenat pigat bord. Aquest bolet té un nom i més no graciós, Pixacà, però compte, perquè aquest si el veieu pel bosc millor ni saludar-lo.

Cantharellus Cornucopioides/ Castellà: Trompeta de la muerte / Català: Trompeta de la mort

On i quan es pot trobar
Es caracteritza per tenir la seva habiteu sota els castanyers però també es pot trobar en alzines. Sol sortir en grans formacions ocupant una gran superfície. Se presenta a partir d’agost i fins a molt avançada l’estació.
Característiques comestibles
Aquesta considerada un bon bolet comestible tant per a carn en salsa, arrossos i truites. També pot utilitzar-se en pols una vegada assecada per *aromatizar plats en general.
Dimensions
Un individu adult pot aconseguir fins a 6 cm en la part oberta i 12 cm d’altura.
Es pot confondre
Amb Cantharellus cinereus, que també és de color fosc.

Amanita pantherina / Castellà: Seta de carne amarilla / Català: Pixacà o pigat bord

On i quan es pot trobar
És una espècie bastant comuna que pot trobar-se durant tota l’estació micològica. Generalment creix en qualsevol tipus de bosc sobretot en els terrenys àcids i sorrencs
Tipus d’enverinament
Provoca un tipus d’enverinament neurotòxic greu semblant al de l’Amanita muscaira, és a dir, ocasiona trastorns digestiu més forts encara que els produïts pel Reig bord, però no porta els principis actius causants de les al·lucinacions.  El temps que el verí està al nostre cos sense manifestar-se pot durar entre una hora a tres hores.
Dimensions
No és una Amanita de grans dimensions, normalment creix fins als 10 cm de diàmetre del barret, mentre el peu és proporcionalment major
Es pot confondre
Amb l’Amanita rubescent, amb característiques semblants. però amb absència de estries en el barret. Té una carn vermellosa.

Exit mobile version