Temps de vacances, temps de millora de les escoles de Roses

Escola Narcís Monturiol
L'Escola Narcís Monturiol en ple procés de renovació i millora general de les seves instal·lacions

L’Ajuntament de Roses, aprofitant l’aturada escolar de les vacances d’estiu, està realitzant diverses actuacions de millora i manteniment a les escoles públiques de la Vila

Un any més, l’Ajuntament de Roses aprofita els període de les vacances escolars per portar a terme tasques de manteniment, renovació i millora de les escoles i llars d’infants de la Vila de cares a posar al dia les instal·lacions que durant 9 mesos seran utilitzades per milers de joves estudiants i el personal docent.

En concret, enguany, l’escola a la que s’ha destinat una major inversió és la Narcís Monturiol, ja que “s’està renovant tot el paviment del que és el pati exterior, que passarà de ser de sorra a un de cimentat, com el que hi ha a la pista de bàsquet, i una altra part de sauló”, ha afirmat el regidor d’Ensenyament, Marc Danés. 

Una millora de la part exterior del centre educatiu que també contempla la millora del sistema de recollida d’aigües pluvials per evitar basses i acumulació d’aigua.

D’altra banda, els treballs a l’Escola Narcís Monturiol s’estenen també a la seva part interior, a on “s’està arranjant els serveis dels lavabos de la planta baixa que de vells que eren semblaven bruts”, ha assegurat Danés.
Així mateix, s’està portant a terme una feina molt important, segons ha definit el regidor, “perquè en aquesta escola tenim un problema molt important, que és de la neteja i per això estem abrillantant tot el terra de l’escola, és a dir, es tracta d’una neteja a fons per, de cares al curs vinent, solucionar aquest problema i poder mantenir una neteja tan correcta com la resta d’escoles de Roses”.

Pel que fa a la resta de centres escolars de la Vila es realitzen també diverses tasques d’arranjament, consistents sobretot en treballs de pintura i de manteniment general per resoldre els desperfectes que l’ús continuat