Territori facilita el desenvolupament del sector de l’avinguda Costa Brava de Figueres

Comissió territorial d’urbanisme de Girona
Espai urbà sense edificar al sector de l'avinguda Costa Brava de Figueres

Els canvis introduïts, a iniciativa de l’Ajuntament de Figueres, facilitaran la construcció d’uns 960 pisos, dels quals uns 620 serien lliures i la resta amb protecció, amb un pes important de l’habitatge protegit de lloguer

La Comissió territorial d’urbanisme de Girona, presidida pel director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha aprovat avui la modificació del planejament de l’avinguda Costa Brava de Figueres (Alt Empordà) per tal de facilitar la construcció dels habitatges pendents en aquest sector. L’avinguda, al nord de la ciutat, està urbanitzada des de fa 12 anys, inclòs el Parc de les Aigües, però elshabitatges planificats no s’han arribat a edificar mai. Amb la modificació aprovada avui, que impulsa l’Ajuntament de Figueres, es volen flexiblitzar les condicions que s’imposen a l’hora de construir per estimular l’edificació d’aquests pisos, en un moment de fort dèficit d’oferta d’habitatges d’obra nova al municipi.

Així, s’introdueixen canvis al Pla parcial del sector avinguda Costa Brava per fer possibles els següents objectius:

  • Ordenar millor els rengles dels habitatges unifamiliars, admetent un projecte individual per cada parcel·la en comptes d’un projecte per cada 5 o 6.
  • Flexibilitzar l’ordenació de l’habitatge plurifamiliar i assegurar que la major part de l’habitatge protegit que es construeixi sigui de lloguer.
  • Flexibilitzar les condicions en matèria d’aparcament, permetre alternatives d’oferir l’adscripció de places en altres immobles i preveure espai per a vehicles de dues rodes en planta baixa o a l’espai lliure privat.
  • Actualitzar la normativa del Pla i vetllar per la seva coherència amb el planejament general de Figueres.

En conjunt, es modifiquen aspectes normatius en relació a la implantació de l’edificació, als usos compatibles, paràmetres edificatoris, tipologies o alçades màximes. La voluntat és facilitar la construcció d’uns 960 habitatges, aproximadament, dels quals uns 620 serien lliures i la resta amb protecció, amb un pes important de l’habitatge protegit de lloguer.