Es tornen a endarrerir les obres de la Sala SUF

Sala SUF de Roses
Detall de l'interior d'una part de la planta baixa i passadís de la segona de la nova Sala SUF

Problemes amb l’empresa constructora endarrereix fins al 31 de juliol, com a data límit, les obres de construcció de la SUF

Sala SUF de Roses
Detall de l’interior d’una part de la planta baixa i passadís de la segona de la nova Sala SUF

Les obres de construcció han viscut continus entrebancs abans del seu inici, ja que l’extracció de la uralita quan s’enderrocava l’antic edifici va durar més del previst per la dificultat de desclavar la uralita i la toxicitat de l’amiant que contenia la mateixa. Després, a l’hora de començar les obres per aixecar el nou edifici es va comprovar que el subsòl no estava en les condicions adients que va marcar el primer estudi geotècnic i, per tant, existia perill per a les parets dels edificis veïns
Una nova complicació que va fer que és presentés un modificat econòmic d’aproximadament 66.000 euros, i que hagués una aturada de les obres de 3 mesos i mig.
Així, que el termini de l’obra, previst per al mes de desembre de 2016, es va endarrerir fins l’actualitat, és a dir, per aquest mes de març.
I ara, la construcció de la nova Sala SUF veu com s’endarrereix un cop més per culpa de l’empresa adjudicatària que havia aturat les obres “perquè estava valorant continuar-les, ja que pel fet que havien presentat una oferta a la baixa molt important a l’hora de fer la contractació estaven perdent diners”, ha afirmat l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan.

Els serveis jurídics de l’Ajuntament van comunicar a l’empresa que si plegava es prendrien les accions legals corresponents. Finalment, una reunió amb totes les parts implicades, l’empresa constructora va decidir continuar, evitant així que el consistori tornés que licitar de nou l’obra amb la pèrdua de temps i la tramitació de la paperassa que això suposa.
A canvi, l’empresa constructora “ha demanat un temps de pròrroga amb l’obligació que nosaltres l’hem imposat que s’ha d’acabar el 31 de juliol”, ha dit Mindan.

Cal a dir que l’estructura de l’edifici da la nova Sala SUF ja està acabada i, segons l’alcaldessa queda per enllestir els acabats exteriors i el condicionament del soterrani,la planta baixa i la primera planta, ja que les dues superiors, la segona i la tercera està previst condicionar en un projecte posterior.