Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 1 de desembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 8.257 casos positius nous de coronavirus i registrades 442 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 1 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.656.444 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 45.511 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 01.12.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 1 DE DESEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 234.238 148 24.815 294,92 8.904 105,82 4.007 47,62 800 9,51
Aragón 73.614 212 4.453 337,53 1.997 151,37 2.000 151,60 732 55,48
Asturias 23.485 145 4.014 392,45 1.684 164,65 242 23,66 73 7,14
Baleares 24.612 79 2.280 198,35 1.144 99,52 2.375 206,62 869 75,60
Canarias 21.185 102 1.699 78,90 841 39,05 844 39,19 308 14,30
Cantabria 15.436 105 1.963 337,82 755 129,93 165 28,40 47 8,09
Castilla La Mancha 86.499 40 5.551 273,06 2.177 107,09 2.192 107,83 526 25,87
Castilla y León 121.951 7 9.674 403,16 3.104 129,36 2.454 102,27 624 26,00
Catalunya 305.903 914 17.957 233,96 7.500 97,72 7.158 93,26 1.818 23,69
Ceuta 2.823 9 277 326,74 79 93,19 123 145,09 33 38,93
C. Valenciana 104.055 107 12.437 248,55 4.662 93,17 4.571 91,35 1.039 20,76
Extremadura 28.986 135 2.415 226,19 1.053 98,62 976 91,41 269 25,19
Galicia 50.480 301 6.249 231,49 2.590 95,94 1.849 68,49 484 17,93
Madrid 350.319 1.001 15.554 233,42 7.223 108,40 7.255 108,88 2.199 33,00
Melilla 4.089 22 347 401,22 133 153,78 135 156,09 32 37,00
Murcia 54.369 20 3.580 239,64 1.259 84,28 1.395 93,38 346 23,16
Navarra 39.750 67 1.717 262,45 748 114,34 875 133,75 292 44,63
País Vasco 97.946 394 8.701 394,11 3.557 161,11 41 1,86 5 0,23
La Rioja 16.704 33 1.293 408,15 576 181,82 599 189,08 165 52,08
ESPAÑA 1.656.444 3.841 124.976 265,76 49.986 106,29 39.256 83,48 10.661 22,67

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 30.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 01.12.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 4.099 194
Aragón 2335 111
Asturias 1.021 137
Baleares 411 8
Canarias 344 10
Cantabria 316 19
Castilla La Mancha 3.786 39
Castilla y León 4.576 132
Catalunya 8.003 31
Ceuta 54 0
C. Valenciana 2.371 104
Extremadura 952 46
Galicia 1231 64
Madrid 11.369 22
Melilla 41 3
Murcia 611 26
Navarra 884 30
País Vasco 2.554 71
La Rioja 553 20
ESPAÑA 45.511 1.067