Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 1 de juliol de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 1 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 249.659 casos, els mateixos que ahir dimecres, confirmats de COVID-19 i 28.363 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 30.06.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 1 DE JULIOL DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 13.139 21 297 3,53 211 2,51 81 0,96 25 0,30
Aragón 6.353 20 468 35,47 249 18,87 87 6,59 33 2,50
Asturias 2.435 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Baleares 2.216 4 53 4,61 27 2,35 11 0,96 4 0,35
Canarias 2.432 5 48 2,23 11 0,51 1 0,05 1 0,05
Cantabria 2.363 1 25 4,30 12 2,07 13 2,24 3 0,52
Castilla La Mancha 18.160 2 203 9,99 108 5,31 48 2,36 13 0,64
Castilla y León 19.730 6 240 10,00 102 4,25 43 1,79 11 0,46
Catalunya 61.639 17 1.222 15,92 590 7,69 415 5,41 106 1,38
Ceuta 163 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 11.588 4 144 2,88 66 1,32 33 0,66 14 0,28
Extremadura 3.033 5 42 3,93 16 1,50 11 1,03 4 0,37
Galicia 9.222 5 61 2,26 46 1,70 17 0,63 6 0,22
Madrid 72.033 40 887 13,31 334 5,01 168 2,52 44 0,66
Melilla 126 0 2 2,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.690 6 57 3,82 35 2,34 20 1,34 8 0,54
Navarra 5.468 5 110 16,81 42 6,42 40 6,11 14 2,14
País Vasco 13.792 7 119 5,39 49 2,22 24 1,09 6 0,27
La Rioja 4.077 1 7 2,21 4 1,26 3 0,95 1 0,32
ESPAÑA 249.659 149 3.985 8,47 1.902 4,04 1.015 2,16 293 0,62

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 30.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 01.07.2020 ).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
  Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.334 11 791 1 1.428 1
Aragón 2.712 11 274 0 912 0
Asturias 1.117 0 129 0 334 0
Baleares 1.172 1 169 0 224 0
Canarias 953 0 185 0 162 0
Cantabria 1.057 2 80 0 216 0
Castilla La Mancha 9.441 18 664 1 3.026 2
Castilla y León 8.797 19 630 3 2.787 3
Catalunya 29.356 11 2.990 2 5.671 2
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.818 7 744 0 1.432 0
Extremadura 1.776 3 138 0 519 0
Galicia 2.937 3 336 0 619 0
Madrid 42.465 50 3.608 2 8.426 7
Melilla 45 0 3 0 2 0
Murcia 691 10 112 0 147 0
Navarra 2.047 2 137 0 528 0
País Vasco 7.001 2 579 0 1.560 3
La Rioja 1.489 1 91 0 366 1
ESPAÑA 125.222 151 11.664 9 28.363 19

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.