Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 1 de setembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 8.115 casos positius nous de coronavirus i registrades 58 defuncions més més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 1 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 470.973 casos confirmats de COVID-19 i 29.152 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 01.09.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 1 DE SETEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 30.767 309 9.053 107,59 4.679 55,61 2.819 33,50 718 8,53
Aragón 26.641 253 4.208 318,96 1.863 141,21 800 60,64 232 17,59
Asturias 3.354 29 476 46,54 255 24,93 166 16,23 53 5,18
Baleares 8.337 0 2.558 222,54 616 53,59 719 62,55 55 4,78
Canarias 7.302 207 3.500 162,53 2.061 95,71 1.461 67,85 427 19,83
Cantabria 4.199 62 1.060 182,42 630 108,42 200 34,42 61 10,50
Castilla La Mancha 24.157 26 3.475 170,94 1.582 77,82 1.368 67,29 340 16,73
Castilla y León 29.248 28 5.209 217,08 2.690 112,10 1.311 54,64 360 15,00
Catalunya 110.667 142 13.788 179,64 6.405 83,45 4.729 61,61 1.107 14,42
Ceuta 290 14 98 115,60 60 70,77 50 58,98 19 22,41
C. Valenciana 25.006 159 6.363 127,16 3.158 63,11 2.249 44,95 398 7,95
Extremadura 5.158 83 1.214 113,70 664 62,19 295 27,63 133 12,46
Galicia 14.663 91 3.321 123,02 1.747 64,72 693 25,67 200 7,41
Madrid 128.178 698 31.947 479,44 15.669 235,15 2.976 44,66 620 9,30
Melilla 355 10 152 175,75 82 94,81 63 72,84 18 20,81
Murcia 6.536 9 2.491 166,74 1.203 80,53 1.067 71,42 179 11,98
Navarra 10.135 144 1.880 287,37 1.132 173,03 837 127,94 312 47,69
País Vasco 30.194 420 7.976 361,27 4.239 192,00 28 1,27 7 0,32
La Rioja 5.786 47 1.120 353,54 664 209,60 393 124,05 97 30,62
ESPAÑA 470.973 2.731 99.889 212,41 49.399 105,05 22.224 47,26 5.336 11,35

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 31.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 01.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 7.321 289 881 25 1.500 20
Aragón 4.059 76 339 1 1096 0
Asturias 1.146 13 131 1 335 0
Baleares 1.398 37 207 6 238 7
Canarias 1294 142 233 20 174 6
Cantabria 1.176 28 90 1 221 0
Castilla La Mancha 9.599 32 676 1 3.043 3
Castilla y León 9.409 165 672 14 2.841 24
Catalunya 30.266 43 3.054 4 5.749 3
Ceuta 23 5 4 0 5 1
C. Valenciana 6.676 156 806 11 1.473 13
Extremadura 1.875 30 153 7 527 1
Galicia 3.302 141 366 11 644 11
Madrid 45.074 409 3.736 13 8.662 63
Melilla 61 6 4 1 2 0
Murcia 1067 96 154 7 156 1
Navarra 2.256 59 157 4 535 2
País Vasco 7.125 2 585 0 1.579 1
La Rioja 1.566 32 97 5 372 3
ESPAÑA 134.693 1.761 12.345 132 29.152 159

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.