Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 1 d’octubre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 9.419 casos positius nous de coronavirus  i 182 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 1 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 778.607 casos confirmats de COVID-19 i 31.973 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 01.10.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 1 D’OCTUBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 63.766 341 14.335 170,37 6.304 74,92 3.265 38,80 716 8,51
Aragón 36.704 275 4.839 366,79 2.398 181,76 1.755 133,03 440 33,35
Asturias 5.512 108 1.267 123,88 640 62,57 217 21,22 4 0,39
Baleares 14.005 41 1.684 146,50 657 57,16 741 64,47 184 16,01
Canarias 13.676 173 2.342 108,76 1.159 53,82 970 45,05 310 14,40
Cantabria 6.850 44 782 134,58 351 60,40 115 19,79 23 3,96
Castilla La Mancha 43.714 83 8.303 408,44 3.244 159,58 2.739 134,74 521 25,63
Castilla y León 48.664 23 9.200 383,41 4.026 167,78 2.553 106,40 541 22,55
Catalunya 140.416 50 11.114 144,80 4.041 52,65 4.385 57,13 1.023 13,33
Ceuta 623 20 192 226,48 110 129,75 115 135,65 35 41,28
C. Valenciana 41.248 99 5.164 103,20 2.112 42,21 2.123 42,43 454 9,07
Extremadura 10.853 169 2.871 268,89 1.263 118,29 616 57,69 163 15,27
Galicia 21.463 184 3.001 111,17 1.326 49,12 647 23,97 157 5,82
Madrid 238.423 1.206 46.371 695,91 17.509 262,76 4.912 73,72 840 12,61
Melilla 1.035 19 372 430,12 190 219,69 154 178,06 59 68,22
Murcia 19.736 180 5.820 389,58 2.525 169,02 2.232 149,41 635 42,51
Navarra 18.409 223 4.461 681,89 2.150 328,64 1.817 277,74 513 78,41
País Vasco 44.878 367 5.717 258,95 2.623 118,81 69 3,13 18 0,82
La Rioja 8.632 110 1.403 442,87 660 208,33 492 155,30 129 40,72
ESPAÑA 778.607 3.715 129.238 274,82 53.288 113,32 29.917 63,62 6.765 14,39

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 30.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 01.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 9.815 448 1.060 24 1.845 77
Aragón 5.339 203 424 12 1411 40
Asturias 1.300 51 150 3 349 7
Baleares 1.852 30 270 1 299 7
Canarias 1870 119 361 24 232 13
Cantabria 1.307 17 100 1 235 1
Castilla La Mancha 10.097 60 699 2 3.196 43
Castilla y León 10.870 318 791 24 3.064 62
Catalunya 31.314 91 3.147 6 5.847 8
Ceuta 37 0 7 0 10 0
C. Valenciana 7.999 146 946 18 1.607 18
Extremadura 2.277 92 184 8 581 17
Galicia 3.960 120 435 17 746 22
Madrid 48.316 346 3.841 7 9.450 176
Melilla 95 6 9 0 4 0
Murcia 2022 181 294 29 215 1
Navarra 2.719 102 194 8 574 12
País Vasco 8.140 5 666 0 1.889 32
La Rioja 1.826 37 116 3 419 11
ESPAÑA 151.155 2.372 13.694 187 31.973 547

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.