Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 10 d’agost de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 8.618 casos positius nous de coronavirus registrats durant el cap de setmana, i 73 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 10 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 322.980 casos confirmats de COVID-19 i 28.576 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 09.08.2020#

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 10 D’AGOST DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 17.473 133 2.805 33,34 1.682 19,99 942 11,20 353 4,20
Aragón*** 18.388 348 7.139 541,12 3.166 239,98 1.972 149,47 312 23,65
Asturias 2.701 16 236 23,07 148 14,47 61 5,96 28 2,74
Baleares 3.143 1 691 60,12 366 31,84 369 32,10 104 9,05
Canarias 2.955 50 347 16,11 268 12,45 211 9,80 148 6,87
Cantabria 2.746 29 310 53,35 214 36,83 116 19,96 54 9,29
Castilla La Mancha 19.267 13 676 33,25 390 19,18 327 16,09 125 6,15
Castilla y León 21.394 5 1.295 53,97 765 31,88 376 15,67 102 4,25
Catalunya 88.572 76 12.106 157,73 5.459 71,13 3.707 48,30 922 12,01
Ceuta 167 0 3 3,54 1 1,18 1 1,18 1 1,18
C. Valenciana 15.411 29 2.435 48,66 1.257 25,12 911 18,21 207 4,14
Extremadura 3.613 7 299 28,00 167 15,64 104 9,74 41 3,84
Galicia 10.245 46 614 22,74 436 16,15 120 4,45 44 1,63
Madrid 83.120 224 8.342 125,19 5.325 79,91 1.807 27,12 422 6,33
Melilla 162 5 33 38,16 23 26,59 15 17,34 4 4,62
Murcia 2.964 5 805 53,89 414 27,71 425 28,45 134 8,97
Navarra 7.524 146 1.042 159,28 649 99,20 481 73,52 239 36,53
País Vasco 18.866 342 3.323 150,51 2.161 97,88 298 13,50 44 1,99
La Rioja 4.269 11 88 27,78 64 20,20 49 15,47 32 10,10
ESPAÑA 322.980 1.486 42.589 90,56 22.955 48,81 12.292 26,14 3.316 7,05

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
***Aragó ha depurat les seves dades i ha eliminat duplicats.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 09.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 10.08.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total* Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.581 78 813 4 1.443 6
Aragón 2.595 259 317 8 991 38
Asturias 1.122 3 130 0 334 0
Baleares 1.208 5 174 3 226 2
Canarias 989 18 188 1 164 2
Cantabria 1.090 16 85 3 217 0
Castilla La Mancha 9.507 1 670 1 3.036 2
Castilla y León 8.913 39 637 3 2.800 2
Catalunya 29.767 43 3.020 3 5.706 2
Ceuta 15 0 4 0 4 0
C. Valenciana 6.055 79 757 4 1.438 1
Extremadura 1.800 7 143 0 521 1
Galicia 2.997 25 341 1 621 2
Madrid 43.162 119 3.668 8 8.464 6
Melilla 49 3 3 0 2 0
Murcia 761 26 122 3 148 0
Navarra 2.111 15 142 3 530 1
País Vasco 7.084 9 582 0 1.565 0
La Rioja 1.497 5 91 0 366 0
ESPAÑA 127.303 750 11.887 45 28.576 65

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.