Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 10 de desembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 7.955 casos positius nous de coronavirus i registrades 325 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 10 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.720.056 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 47.344 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 10.12.2020

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 10 DE DESEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 243.636 119 13.043 155,01 4.307 51,19 4.038 47,99 802 9,53
Aragón 75.322 179 3.175 240,66 1.181 89,52 1.487 112,71 371 28,12
Asturias 25.025 122 2.562 250,49 1.074 105,01 152 14,86 38 3,72
Baleares 26.574 114 2.670 232,28 1.338 116,40 1.898 165,12 764 66,47
Canarias 22.702 182 2.087 96,92 1.116 51,83 1.045 48,53 342 15,88
Cantabria 16.426 44 1.494 257,11 670 115,30 279 48,01 89 15,32
Castilla La Mancha 89.734 35 4.369 214,92 1.695 83,38 1.855 91,25 405 19,92
Castilla y León 125.573 308 5.157 214,92 1.913 79,72 1.396 58,18 331 13,79
Catalunya 315.872 1.137 14.310 186,44 6.179 80,51 5.391 70,24 1.611 20,99
Ceuta 2.894 12 120 141,55 47 55,44 71 83,75 16 18,87
C. Valenciana 113.926 150 9.965 199,15 3.923 78,40 4.358 87,09 1.011 20,20
Extremadura 29.956 42 1.665 155,94 656 61,44 760 71,18 228 21,35
Galicia 53.298 255 4.532 167,88 2.072 76,75 1.390 51,49 442 16,37
Madrid 359.246 1.373 13.051 195,86 5.371 80,60 5.868 88,06 1.283 19,25
Melilla 4.214 22 209 241,65 71 82,09 63 72,84 31 35,84
Murcia 55.861 50 2.126 142,31 758 50,74 903 60,45 220 14,73
Navarra 40.504 88 1.286 196,57 583 89,11 711 108,68 278 42,49
País Vasco 102.163 337 6.137 277,97 2.621 118,72 45 2,04 11 0,50
La Rioja 17.130 26 792 250,00 288 90,91 371 117,11 119 37,56
ESPAÑA 1.720.056 4.595 88.750 188,72 35.863 76,26 32.081 68,22 8.392 17,85

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 09.12.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 10.12.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 4.492 128
Aragón 2434 76
Asturias 1.197 98
Baleares 426 1
Canarias 354 8
Cantabria 339 17
Castilla La Mancha 3.871 27
Castilla y León 4.770 109
Catalunya 8.291 48
Ceuta 56 0
C. Valenciana 2.521 71
Extremadura 990 20
Galicia 1277 42
Madrid 11.497 26
Melilla 42 0
Murcia 647 18
Navarra 913 19
País Vasco 2.654 44
La Rioja 573 13
ESPAÑA 47.344 765