Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 10 de juny de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 10 de juny), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 242.280 casos confirmats de COVID-19 i 27.136 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 09.06.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 10 DE JUNY DE 2020 

CCAA Casos Totals* Casos
diagnosticats
el dia previ
Casos diagnosticats en els
últims 14 dies
Casos diagnosticats en els
últims 7 dies
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 12.800 5 150 1,78 55 0,65 31 0,37 4 0,05
Aragón 5.806 14 159 12,05 73 5,53 42 3,18 11 0,83
Asturias 2.431 0 33 3,23 6 0,59 4 0,39 2 0,20
Baleares 2.137 0 51 4,44 16 1,39 13 1,13 3 0,26
Canarias 2.372 0 46 2,14 15 0,70 4 0,19 1 0,05
Cantabria 2.324 0 23 3,96 8 1,38 10 1,72 2 0,34
Castilla La Mancha 17.640 7 436 21,45 170 8,36 67 3,30 19 0,93
Castilla y León 19.222 3 510 21,25 198 8,25 43 1,79 10 0,42
Catalunya 59.298 36 1.633 21,28 690 8,99 311 4,05 76 0,99
Ceuta 163 0 33 38,93 7 8,26 8 9,44 0 0,00
C. Valenciana 11.361 13 196 3,92 93 1,86 35 0,70 6 0,12
Extremadura 2.982 4 23 2,15 9 0,84 8 0,75 1 0,09
Galicia 9.153 3 27 1,00 14 0,52 5 0,19 1 0,04
Madrid 69.895 62 1.454 21,82 628 9,42 235 3,53 67 1,01
Melilla 122 0 1 1,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.624 2 30 2,01 16 1,07 5 0,33 2 0,13
Navarra 5.299 4 93 14,22 38 5,81 13 1,99 7 1,07
País Vasco 13.588 13 96 4,35 58 2,63 34 1,54 20 0,91
La Rioja 4.063 1 19 6,00 10 3,16 7 2,21 3 0,95
ESPAÑA 242.280 167 5.013 10,66 2.104 4,47 875 1,86 235 0,50

*Casos totals confirmats per *PCR fins al 10 de maig, i per *PCR i *IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i *confecha d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 09.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 10.06.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total* Amb data d’ingrés en
els últims 7 dies
Total* Amb data d’ingrés en
UCI en els últims 7 dies
Total** Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.305 8 788 0 1.404 0
Aragón 2.675 12 273 1 826 0
Asturias 1.116 2 126 0 314 6
Baleares 1.168 1 169 0 209 0
Canarias 951 3 184 0 151 0
Cantabria 1.050 3 80 1 202 0
Castilla La Mancha 9.375 17 660 4 2.945 4
Castilla y León 8.710 22 622 2 1.928 6
Catalunya 29.224 17 2.977 3 5.587 3
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.799 8 739 0 1.332 0
Extremadura 1.772 0 138 0 508 1
Galicia 2.932 2 336 0 609 0
Madrid 42.161 33 3.594 1 8.691 14
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 682 1 115 0 148 1
Navarra 2.039 1 136 0 490 0
País Vasco 6.976 7 578 0 1.424 2
La Rioja 1.486 2 91 0 362 3
ESPAÑA 124.479 139 11.613 12 27.136 40

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació agregada de dies previs.
** S’està realitzant una validació dels casos morts que permetrà corregir la sèrie històrica que s’actualitzarà setmanalment.