Inici Actualitat Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 10...

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 10 de setembre de 2020

El Ministeri de Sanitat informa de 10.764 casos positius nous de coronavirus i registrades 71 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 10 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 554.143 casos confirmats de COVID-19 i 29.699 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 10.09.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 10 DE SETEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 38.884 380 10.847 128,91 4.703 55,89 2.757 32,77 562 6,68
Aragón 29.288 360 3.870 293,34 2.120 160,69 943 71,48 214 16,22
Asturias 3.781 24 601 58,76 331 32,36 158 15,45 13 1,27
Baleares 10.412 0 1.983 172,52 458 39,84 599 52,11 55 4,78
Canarias 9.861 249 3.950 183,43 1.891 87,82 1.352 62,78 295 13,70
Cantabria 5.221 172 1.476 254,01 802 138,02 248 42,68 74 12,73
Castilla La Mancha 28.433 144 5.042 248,02 2.245 110,44 1.788 87,95 467 22,97
Castilla y León 33.514 9 5.935 247,34 2.910 121,27 1.576 65,68 421 17,54
Catalunya 121.054 115 13.052 170,05 5.762 75,07 4.457 58,07 1.142 14,88
Ceuta*** 362 0 114 134,47 57 67,24 49 57,80 12 14,15
C. Valenciana 29.907 115 6.595 131,80 2.494 49,84 1.921 38,39 401 8,01
Extremadura 6.421 137 1.725 161,56 980 91,79 410 38,40 158 14,80
Galicia 16.937 162 3.462 128,25 1.633 60,49 835 30,93 270 10,00
Madrid 156.026 1.509 35.711 535,93 17.169 257,66 3.399 51,01 1.009 15,14
Melilla 549 43 255 294,84 154 178,06 95 109,84 21 24,28
Murcia 10.026 100 4.101 274,52 1.887 126,31 1.732 115,94 430 28,78
Navarra*** 11.582 0 2.221 339,49 1.195 182,66 1.013 154,84 298 45,55
País Vasco 35.413 530 8.224 372,50 4.068 184,26 79 3,58 23 1,04
La Rioja 6.472 88 1.185 374,06 560 176,77 356 112,37 99 31,25
ESPAÑA 554.143 4.137 110.349 234,65 51.419 109,34 23.767 50,54 5.964 12,68

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
*** Ceuta i Navarra no han pogut carregar dades per problemes tècnics

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 09.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 10.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 7.960 397 926 23 1.566 37
Aragón 4.528 96 377 2 1212 0
Asturias 1.187 29 135 2 338 3
Baleares 1.494 29 212 1 253 8
Canarias 1490 145 278 37 189 11
Cantabria 1.206 20 90 0 227 2
Castilla La Mancha 9.649 25 677 0 3.052 4
Castilla y León 9.696 174 693 9 2.878 20
Catalunya 30.526 68 3.064 2 5.773 3
Ceuta 26 3 5 1 7 2
C. Valenciana 7.059 181 851 20 1.501 15
Extremadura 1.925 40 161 7 538 9
Galicia 3.510 158 387 17 670 20
Madrid 46.053 442 3.778 14 8.817 96
Melilla 70 8 5 0 3 1
Murcia 1394 193 207 28 167 2
Navarra 2.355 80 164 5 540 4
País Vasco 7.146 7 586 0 1.587 4
La Rioja 1.643 37 104 3 381 8
ESPAÑA 138.917 2.132 12.700 171 29.699 249

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.

 

Exit mobile version