Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 11 d’agost de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 3.632 casos positius nous de coronavirus i 5 defuncions més registrades durant el darrer dia

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 11 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 326.612 casos confirmats de COVID-19 i 28.581 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 010.08.2020#

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 11 D’AGOST DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 17.758 109 3.009 35,76 1.785 21,21 1.011 12,02 372 4,42
Aragón 18.849 448 7.535 571,14 3.561 269,92 1.701 128,93 249 18,87
Asturias 2.715 14 247 24,15 156 15,25 53 5,18 26 2,54
Baleares 3.501 0 1.028 89,43 637 55,42 567 49,33 203 17,66
Canarias 3.041 86 428 19,88 345 16,02 259 12,03 177 8,22
Cantabria 2.759 13 311 53,52 192 33,04 134 23,06 53 9,12
Castilla La Mancha 19.445 27 836 41,12 513 25,24 412 20,27 173 8,51
Castilla y León 21.994 42 1.846 76,93 1.306 54,43 463 19,30 175 7,29
Catalunya 89.015 100 11.712 152,60 5.074 66,11 3.476 45,29 826 10,76
Ceuta 168 1 4 4,72 2 2,36 2 2,36 2 2,36
C. Valenciana 15.663 35 2.583 51,62 1.323 26,44 959 19,17 238 4,76
Extremadura 3.626 13 306 28,66 173 16,20 108 10,12 34 3,18
Galicia 10.284 6 635 23,52 429 15,89 136 5,04 45 1,67
Madrid 83.606 190 8.578 128,73 5.395 80,96 1.897 28,47 527 7,91
Melilla 174 12 45 52,03 34 39,31 20 23,12 7 8,09
Murcia 3.039 7 848 56,76 451 30,19 429 28,72 129 8,64
Navarra 7.564 41 1.041 159,12 632 96,60 478 73,06 190 29,04
País Vasco 19.110 243 3.380 153,10 2.175 98,52 290 13,14 47 2,13
La Rioja 4.301 31 117 36,93 90 28,41 66 20,83 47 14,84
ESPAÑA 326.612 1.418 44.489 94,60 24.273 51,62 12.461 26,50 3.520 7,49

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 10.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 11.08.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total* Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.597 81 816 7 1.443 6
Aragón 3.616 242 317 5 991 32
Asturias 1.123 3 130 0 334 0
Baleares 1.216 11 174 3 225 1
Canarias 993 22 188 1 164 2
Cantabria 1.093 17 86 3 219 1
Castilla La Mancha 9.508 1 670 1 3.035 2
Castilla y León 8.930 45 638 3 2.802 3
Catalunya 29.807 55 3.020 2 5.706 2
Ceuta 16 1 4 0 4 0
C. Valenciana 6.076 85 758 4 1.439 2
Extremadura 1.799 7 143 0 521 1
Galicia 3.003 26 341 1 622 3
Madrid 43.216 144 3.669 8 8.464 7
Melilla 49 3 3 0 2 0
Murcia 773 31 122 2 148 0
Navarra 2.122 23 144 5 531 2
País Vasco 7.084 5 582 0 1.565 0
La Rioja 1.497 3 91 0 366 0
ESPAÑA 128.518 805 11.896 45 28.581 64

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.