Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 11 de juny de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 11 de juny), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 242.707 casos confirmats de COVID-19 i 27.136 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 10.06.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 11 DE JUNY DE 2020 

CCAA Casos Totals* Casos
diagnosticats
el dia previ
Casos diagnosticats en els
últims 14 dies
Casos diagnosticats en els
últims 7 dies
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 12.804 1 140 1,66 42 0,50 27 0,32 2 0,02
Aragón 5.812 7 148 11,22 78 5,91 41 3,11 11 0,83
Asturias 2.431 0 32 3,13 6 0,59 4 0,39 2 0,20
Baleares 2.142 1 48 4,18 16 1,39 14 1,22 4 0,35
Canarias 2.371 1 43 2,00 10 0,46 2 0,09 1 0,05
Cantabria 2.327 3 21 3,61 11 1,89 13 2,24 5 0,86
Castilla La Mancha 17.702 13 450 22,14 171 8,41 65 3,20 25 1,23
Castilla y León 19.254 5 501 20,88 182 7,58 40 1,67 9 0,38
Catalunya 59.423 27 1.539 20,05 631 8,22 300 3,91 70 0,91
Ceuta 163 0 24 28,31 0 0,00 8 9,44 0 0,00
C. Valenciana 11.381 15 199 3,98 103 2,06 33 0,66 8 0,16
Extremadura 2.983 1 21 1,97 10 0,94 8 0,75 1 0,09
Galicia 9.154 1 25 0,93 12 0,44 7 0,26 3 0,11
Madrid 70.051 72 1.455 21,84 625 9,38 261 3,92 75 1,13
Melilla 122 0 1 1,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.626 0 28 1,87 11 0,74 4 0,27 2 0,13
Navarra 5.303 4 81 12,38 38 5,81 14 2,14 5 0,76
País Vasco 13.595 5 99 4,48 61 2,76 39 1,77 21 0,95
La Rioja 4.063 0 19 6,00 9 2,84 6 1,89 1 0,32
ESPAÑA 242.707 156 4.874 10,36 2.016 4,29 886 1,88 245 0,52

*Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 10.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores de l’11.06.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total* Amb data d’ingrés en
els últims 7 dies
Total* Amb data d’ingrés en
UCI en els últims 7 dies
Total** Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.306 5 789 1 1.404 0
Aragón 2.674 8 273 1 826 0
Asturias 1.114 2 126 0 314 7
Baleares 1.168 0 169 0 209 0
Canarias 950 3 184 0 151 0
Cantabria 1.052 2 80 1 202 0
Castilla La Mancha 9.377 17 660 3 2.945 3
Castilla y León 8.712 19 622 2 1.928 4
Catalunya 29.252 31 2.979 1 5.587 3
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.802 10 740 0 1.332 0
Extremadura 1.772 0 138 0 508 0
Galicia 2.932 1 336 0 609 0
Madrid 42.188 43 3.594 1 8.691 10
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 682 0 115 0 148 1
Navarra 2.039 1 136 0 490 0
País Vasco 6.971 5 578 0 1.424 2
La Rioja 1.487 4 91 0 362 2
ESPAÑA 124.536 151 11.617 10 27.136 32

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació agregada de dies previs.
** S’està realitzant una validació dels casos morts que permetrà corregir la sèrie històrica que s’actualitzarà setmanalment.