Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 11 de maig de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 10 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 227.436 casos confirmats de COVID.19 per PCR, 26.744 morts 137.139 infeccions resoltes.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies e Espanya a 11.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 10.05.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 11 DE MAIG DE 2020 


Confirmados por PCR
CCAA Total Nous Increment confirmats
IA (14 d.)
Andalucía 12.341 26 0,21% 6,35
Aragón 5.336 20 0,38% 26,61
Asturias 2.346 3 0,13% 8,02
Baleares 1.953 3 0,15% 8,18
Canarias 2.260 2 0,09% 3,81
Cantabria 2.245 1 0,04% 24,27
Castilla La Mancha 16.387 44 0,27% 35,57
Castilla y León 17.995 78 0,44% 66,30
Catalunya** 54.807 83 0,16% 57,51
Ceuta 110 0 0,00% 11,80
C. Valenciana 10.729 16 0,15% 10,97
Extremadura 2.918 6 0,21% 15,83
Galicia 9.280 27 0,29% 30,86
Madrid* 64.853 31 0,05% 50,81
Melilla 119 0 0,00% 10,41
Murcia 1.517 9 0,60% 2,88
Navarra 5.065 13 0,26% 50,75
País Vasco 13.167 11 0,08% 29,62
La Rioja 4.008 0 0,00% 36,62
ESPAÑA 227.436 373 0,17% 30,01

IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies).
La Comunitat de Madrid consolida diàriament la sèrie de casos confirmats per *PCR, assignant als casos nous notificats la data en la qual es pren la mostra o s’emet el resultat. Es realitza una actualització diària de la sèrie de casos.
** Catalunya ha informat el dia 10.05.2020 de 2.721 casos més respecte al 09.05.2020 dels quals 83 són casos nous, la sèrie històrica serà actualitzada en els pròxims dies.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts per Comunitats Autònomes a Espanya, 11.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 10.05.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Nous Total Nous Total Nous
Andalucía 6.092 12 745 0 1.322 2
Aragón 2.595 7 263 0 825 1
Asturias 2.197 12 149 2 299 4
Baleares 1.126 0 169 0 209 0
Canarias 936 1 178 0 149 1
Cantabria 1.027 0 79 0 201 0
Castilla La Mancha 8.918 23 624 1 2.786 27
Castilla y León 8.482 14 547 1 1.905 8
Catalunya 28.820 36 2.995 4 5.555 23
Ceuta 11 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.355 1 716 0 1.330 7
Extremadura 1.725 14 109 0 483 3
Galicia 2.902 16 326 1 593 1
Madrid 41.650 91 3.529 9 8.683 39
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 665 3 113 0 139 0
Navarra 2.029 6 135 0 490 2
País Vasco 6.922 20 573 2 1.423 5
La Rioja 1.475 1 91 0 346 0
ESPAÑA 122.971 257 11.348 20 26.744 123

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.