Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 11 de setembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 12.183 casos positius nous de coronavirus registrats durant el cap de setmana, i 48 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 11 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 566.326 casos confirmats de COVID-19 i 29.747 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 11.09.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 11 DE SETEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 40.125 403 11.009 130,84 5.033 59,82 2.852 33,89 707 8,40
Aragón 29.665 371 4.032 305,62 2.147 162,74 922 69,89 228 17,28
Asturias 3.828 46 612 59,84 326 31,87 134 13,10 6 0,59
Baleares 10.729 0 2.041 177,56 516 44,89 642 55,85 97 8,44
Canarias 10.133 256 3.908 181,48 1.783 82,80 1.357 63,02 335 15,56
Cantabria 5.372 151 1.535 264,16 807 138,88 259 44,57 82 14,11
Castilla La Mancha 29.130 183 5.251 258,31 2.463 121,16 1.883 92,63 503 24,74
Castilla y León 34.087 63 5.885 245,25 2.894 120,61 1.573 65,55 409 17,04
Catalunya 122.320 198 12.970 168,99 5.770 75,18 4.493 58,54 1.171 15,26
Ceuta 376 10 124 146,27 66 77,85 53 62,52 16 18,87
C. Valenciana 30.866 253 6.782 135,54 2.785 55,66 2.120 42,37 528 10,55
Extremadura 6.643 174 1.863 174,49 1.014 94,97 453 42,43 195 18,26
Galicia 17.179 172 3.411 126,36 1.599 59,23 764 28,30 244 9,04
Madrid 160.221 1.427 36.666 550,26 17.793 267,03 3.580 53,73 1.062 15,94
Melilla 577 26 274 316,81 164 189,62 103 119,09 22 25,44
Murcia 10.220 59 3.967 265,55 1.751 117,21 1.674 112,06 381 25,50
Navarra 12.232 302 2.700 412,71 1.675 256,03 1.343 205,28 527 80,55
País Vasco 36.095 563 8.169 370,01 4.043 183,13 87 3,94 27 1,22
La Rioja 6.528 51 1.165 367,74 529 166,98 359 113,32 97 30,62
ESPAÑA 566.326 4.708 112.364 238,94 53.158 113,04 24.651 52,42 6.637 14,11

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 10.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 11.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 8.037 393 931 20 1.573 41
Aragón 4.536 96 378 2 1212 0
Asturias 1.188 25 135 2 338 2
Baleares 1.516 26 212 1 258 9
Canarias 1520 151 286 38 189 10
Cantabria 1.212 24 90 0 227 2
Castilla La Mancha 9.662 28 677 0 3.052 5
Castilla y León 9.736 185 694 9 2.883 21
Catalunya 30.557 75 3.068 4 5.780 8
Ceuta 26 2 5 1 7 2
C. Valenciana 7.129 198 859 21 1.515 21
Extremadura 1.938 52 160 3 538 8
Galicia 3.538 154 387 16 674 20
Madrid 46.155 453 3.781 12 8.818 72
Melilla 74 11 5 0 3 0
Murcia 1411 172 211 30 169 3
Navarra 2.391 101 165 3 542 6
País Vasco 7.146 7 579 0 1.587 3
La Rioja 1.650 38 104 3 382 8
ESPAÑA 139.422 2.191 12.727 165 29.747 241

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.