Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 12 d’abril de 2021

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 22.744 nous casos positius de coronavirus, i registrades 197 defuncions durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 12 d’abril de març), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.370.256 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 76.525 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 12.04.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 12 D’ABRIL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 523.865 134 19.060 225,18 11.549 136,44 7.769 91,78 2.182 25,78
Aragón 113.436 114 2.905 218,52 1.837 138,18 1.725 129,76 621 46,71
Asturias 48.652 101 1.662 163,14 849 83,33 134 13,15 86 8,44
Baleares 58.298 19 672 57,36 337 28,77 539 46,01 237 20,23
Canarias 49.418 196 2.925 134,42 1.597 73,39 1.443 66,32 553 25,41
Cantabria 26.888 88 939 161,09 522 89,55 483 82,86 210 36,03
Castilla La Mancha 178.873 4 3.231 157,98 1.717 83,95 1.682 82,24 564 27,58
Castilla y León 216.720 184 4.710 196,67 2.595 108,35 2.825 117,96 1.118 46,68
Catalunya 552.395 61 17.686 227,31 9.035 116,12 10.063 129,34 3.666 47,12
Ceuta 5.489 25 420 498,80 229 271,97 272 323,03 97 115,20
C. Valenciana 387.530 74 1.838 36,34 907 17,93 844 16,69 211 4,17
Extremadura 72.341 71 1.437 135,06 727 68,33 589 55,36 197 18,52
Galicia 118.376 42 2.037 75,39 1.090 40,34 1.028 38,05 391 14,47
Madrid 644.587 373 22.808 336,41 13.494 199,03 8.524 125,72 2.458 36,25
Melilla 8.254 12 468 537,46 274 314,67 279 320,41 102 117,14
Murcia 109.395 22 1.024 67,76 514 34,01 567 37,52 196 12,97
Navarra 56.771 197 2.811 425,14 1.566 236,84 1.760 266,18 734 111,01
País Vasco 170.488 472 7.116 320,47 4.044 182,12 41 1,85 7 0,32
La Rioja 28.480 23 677 211,62 359 112,22 394 123,16 144 45,01
ESPAÑA 3.370.256 2.212 94.426 199,00 53.242 112,20 40.961 86,32 13.774 29,03

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 11.04.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 12.04.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 9.362 31
Aragón 3.384 26
Asturias 1.921 15
Baleares 779 0
Canarias 698 9
Cantabria 548 4
Castilla La Mancha 5.784 15
Castilla y León 6.681 20
Catalunya 13.689 22
Ceuta 99 1
C. Valenciana 7.186 7
Extremadura 1.765 4
Galicia 2.356 15
Madrid 14.705 48
Melilla 85 3
Murcia 1.574 1
Navarra 1.136 13
País Vasco 4.022 11
La Rioja 751 3
ESPAÑA 76.525 248