Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 12 de juny de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 12 de juny), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 243.209 casos confirmats de COVID-19 i 27.136 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 11.06.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 12 DE JUNY DE 2020 

CCAA Casos Totals* Casos
diagnosticats
el dia previ
Casos diagnosticats en els
últims 14 dies
Casos diagnosticats en els
últims 7 dies
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 12.814 5 137 1,63 42 0,50 27 0,32 3 0,04
Aragón 5.833 8 148 11,22 67 5,08 42 3,18 12 0,91
Asturias 2.435 4 34 3,32 10 0,98 6 0,59 2 0,20
Baleares 2.146 5 43 3,74 17 1,48 13 1,13 4 0,35
Canarias 2.374 2 39 1,81 11 0,51 2 0,09 1 0,05
Cantabria 2.327 0 20 3,44 7 1,20 13 2,24 5 0,86
Castilla La Mancha 17.740 1 415 20,41 155 7,62 61 3,00 19 0,93
Castilla y León 19.296 2 470 19,59 178 7,42 44 1,83 14 0,58
Catalunya 59.593 33 1.461 19,04 630 8,21 296 3,86 70 0,91
Ceuta 163 0 18 21,23 0 0,00 7 8,26 0 0,00
C. Valenciana 11.389 9 192 3,84 94 1,88 32 0,64 6 0,12
Extremadura 2.984 1 19 1,78 8 0,75 9 0,84 0 0,00
Galicia 9.157 2 26 0,96 13 0,48 7 0,26 3 0,11
Madrid 70.231 74 1.511 22,68 644 9,66 269 4,04 79 1,19
Melilla 122 0 1 1,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.628 0 28 1,87 11 0,74 5 0,33 2 0,13
Navarra 5.308 4 71 10,85 33 5,04 14 2,14 5 0,76
País Vasco 13.603 2 98 4,44 66 2,99 41 1,86 19 0,86
La Rioja 4.066 3 18 5,68 9 2,84 8 2,53 3 0,95
ESPAÑA 243.209 155 4.749 10,10 1.995 4,24 896 1,91 247 0,53

*Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 11.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 12.06.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total* Amb data d’ingrés en
els últims 7 dies
Total* Amb data d’ingrés en
UCI en els últims 7 dies
Total** Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.307 5 789 1 1.404 0
Aragón 2.677 11 273 1 826 1
Asturias 1.115 3 127 0 314 7
Baleares 1.168 0 169 0 209 0
Canarias 950 3 184 0 151 0
Cantabria 1.052 2 80 1 202 0
Castilla La Mancha 9.378 12 660 2 2.945 2
Castilla y León 8.719 17 622 1 1.928 5
Catalunya 29.264 25 2.979 1 5.587 0
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.805 11 741 1 1.332 0
Extremadura 1.772 0 138 0 508 1
Galicia 2.933 1 336 0 609 0
Madrid 42.208 42 3.595 2 8.691 5
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 679 0 112 0 148 1
Navarra 2.040 1 136 0 490 0
País Vasco 6.971 5 578 0 1.424 3
La Rioja 1.488 3 91 0 362 0
ESPAÑA 124.584 141 11.617 10 27.136 25

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació agregada de dies previs.
** S’està realitzant una validació dels casos morts que permetrà corregir la sèrie històrica que s’actualitzarà setmanalment.