Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 12 d’octubre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 27.856 casos positius nous de coronavirus registrats durant el cap de setmana i 195 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 12 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 888.968 casos confirmats de COVID-19 i 33.124 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 12.10.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 12 D’OCTUBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 79.383 259 16.359 194,42 8.785 104,41 3.489 41,47 1.186 14,10
Aragón 40.672 397 5.337 404,54 3.065 232,32 2.406 182,37 949 71,93
Asturias 6.986 160 1.718 167,97 1.070 104,61 47 4,60 15 1,47
Baleares 15.349 64 1.405 122,23 673 58,55 840 73,08 305 26,53
Canarias 15.173 133 1.905 88,47 894 41,52 854 39,66 253 11,75
Cantabria 7.362 35 662 113,93 318 54,73 119 20,48 43 7,40
Castilla La Mancha 49.613 31 6.646 326,93 2.804 137,93 2.408 118,45 596 29,32
Castilla y León 57.489 124 9.685 403,62 5.052 210,54 3.005 125,23 1.001 41,72
Catalunya 160.551 195 20.184 262,98 11.422 148,82 6.837 89,08 2.207 28,75
Ceuta 847 3 272 320,84 162 191,09 168 198,17 49 57,80
C. Valenciana 45.813 29 4.763 95,19 2.131 42,59 1.976 39,49 398 7,95
Extremadura 12.856 156 2.468 231,15 1.379 129,15 499 46,74 182 17,05
Galicia 24.522 295 3.537 131,02 2.121 78,57 765 28,34 263 9,74
Madrid 266.896 330 33.422 501,58 14.969 224,65 5.620 84,34 1.376 20,65
Melilla 1.400 13 437 505,28 253 292,53 270 312,19 84 97,12
Murcia 23.926 5 4.732 316,76 2.083 139,43 2.218 148,47 566 37,89
Navarra 22.474 546 4.881 746,09 2.862 437,47 2.608 398,65 1.228 187,71
País Vasco 48.151 0 4.182 189,42 1.696 76,82 51 2,31 3 0,14
La Rioja 9.505 50 1.139 359,54 585 184,66 491 154,99 156 49,24
ESPAÑA 888.968 2.825 123.734 263,12 62.324 132,53 34.671 73,73 10.860 23,09

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 11.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 12.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 10.686 487 1.132 23 2.020 66
Aragón 5.627 231 442 8 1481 43
Asturias 1.425 76 154 2 356 6
Baleares 1.919 23 280 1 316 2
Canarias 2031 94 389 21 247 10
Cantabria 1.326 11 102 2 237 0
Castilla La Mancha 10.416 81 727 6 3.266 33
Castilla y León 12.019 659 877 28 3.232 91
Catalunya 31.728 86 3.189 5 5.883 9
Ceuta 51 3 11 0 12 1
C. Valenciana 8.324 137 972 5 1.645 13
Extremadura 2.378 62 193 8 630 22
Galicia 4.177 149 459 18 785 26
Madrid 49.735 342 3.922 8 9.786 89
Melilla 109 7 9 0 8 3
Murcia 2305 142 329 14 236 2
Navarra 2.982 178 214 14 618 22
País Vasco 8.742 3 707 1 1.937 5
La Rioja 1.901 32 125 2 429 4
ESPAÑA 157.881 2.803 14.233 166 33.124 447

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.