Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 13 de juliol de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 13 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 253.953 casos confirmats de COVID-19 i 28.406 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 12.07.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 13 DE JULIOL DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 13.510 18 370 4,40 246 2,92 126 1,50 43 0,51
Aragón 6.861 32 611 46,31 442 33,50 196 14,86 83 6,29
Asturias 2.437 0 2 0,20 2 0,20 2 0,20 1 0,10
Baleares 2.270 5 64 5,57 30 2,61 22 1,91 13 1,13
Canarias 2.457 1 30 1,39 16 0,74 10 0,46 6 0,28
Cantabria 2.374 3 12 2,07 6 1,03 1 0,17 1 0,17
Castilla La Mancha 18.392 16 209 10,28 99 4,87 59 2,90 17 0,84
Castilla y León 19.790 1 112 4,67 43 1,79 25 1,04 8 0,33
Catalunya 65.086 42 3.489 45,46 2.148 27,99 1.071 13,95 332 4,33
Ceuta 163 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 11.794 5 204 4,08 113 2,26 82 1,64 29 0,58
Extremadura 3.191 16 166 15,55 127 11,89 39 3,65 21 1,97
Galicia 9.454 2 242 8,96 119 4,41 80 2,96 24 0,89
Madrid 72.649 13 627 9,41 268 4,02 125 1,88 31 0,47
Melilla 126 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.753 3 73 4,89 46 3,08 31 2,08 18 1,20
Navarra 5.589 4 126 19,26 104 15,90 55 8,41 37 5,66
País Vasco 13.955 0 172 7,79 100 4,53 44 1,99 14 0,63
La Rioja 4.102 3 26 8,21 24 7,58 7 2,21 5 1,58
ESPAÑA 255.953 164 6.535 13,90 3.933 8,36 1.975 4,20 683 1,45

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 12.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 13.07.2020 ).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
  Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.376 21 797 1 1.435 2
Aragón 2.727 16 274 0 915 0
Asturias 1.118 1 129 0 334 0
Baleares 1.174 1 169 0 224 0
Canarias 955 1 186 0 162 0
Cantabria 1.057 0 80 0 216 0
Castilla La Mancha 9.483 17 664 0 3.030 1
Castilla y León 8.810 5 630 0 2.792 3
Catalunya 29.421 24 2.997 2 5.676 0
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.840 16 745 1 1.432 0
Extremadura 1.776 3 139 1 519 0
Galicia 2.948 8 338 2 619 0
Madrid 42.763 22 3.640 0 8.442 1
Melilla 45 0 3 0 2 0
Murcia 689 3 113 0 148 0
Navarra 2.053 4 137 0 528 0
País Vasco 7.010 1 580 1 1.562 0
La Rioja 1.492 3 91 0 366 0
ESPAÑA 125.751 146 11.716 8 28.406 7

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.