Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 13 d’octubre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 7.118 casos positius nous de coronavirus  i registrades 195 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 13 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 896.086 casos confirmats de COVID-19 i 33.204 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 13.10.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 13 D’OCTUBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA* IA* IA* IA*
Andalucía** 79.383 15.574 185,09 7.608 90,42 3.113 37,00 829 9,85
Aragón 41.029 361 5.470 414,62 3.126 236,95 2.379 180,32 874 66,25
Asturias 7.125 139 1.790 175,01 1.125 109,99 57 5,57 11 1,08
Baleares 15.454 38 1.410 122,67 658 57,24 834 72,56 262 22,79
Canarias 15.236 56 1.879 87,26 873 40,54 790 36,69 212 9,84
Cantabria 7.407 45 634 109,11 325 55,93 104 17,90 30 5,16
Castilla La Mancha 49.873 33 6.345 312,12 2.489 122,44 2.214 108,91 443 21,79
Castilla y León 57.909 14 9.684 403,58 4.894 203,96 2.819 117,48 770 32,09
Catalunya 161.769 165 20.188 263,03 10.947 142,63 6.624 86,30 1.933 25,18
Ceuta 877 18 281 331,46 177 208,78 174 205,24 58 68,41
C. Valenciana 46.081 21 4.758 95,09 1.975 39,47 1.840 36,77 332 6,63
Extremadura 13.010 142 2.489 233,12 1.370 128,31 512 47,95 184 17,23
Galicia 24.770 253 3.646 135,06 2.209 81,83 766 28,38 252 9,34
Madrid 268.022 491 32.594 489,15 13.776 206,74 5.128 76,96 1.188 17,83
Melilla 1.448 21 470 543,43 274 316,81 281 324,90 80 92,50
Murcia 24.056 10 4.616 308,99 1.857 124,31 2.010 134,55 422 28,25
Navarra 22.871 363 4.951 756,79 2.980 455,51 2.675 408,89 1.195 182,66
País Vasco 50.097 508 5.845 264,75 3.307 149,79 32 1,45 8 0,36
La Rioja 9.669 81 1.219 384,79 677 213,70 548 172,98 207 65,34
ESPAÑA 896.086 2.759 123.843 263,35 60.647 128,96 32.900 69,96 9.290 19,75

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
** La comunitat autònoma d’Andalusia no ha pogut actualitzar les seves dades per problemes tècnics

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 12.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 13.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 10.686 415 1.132 21 2.020 57
Aragón 5.662 244 446 11 1485 36
Asturias 1.433 73 155 2 357 7
Baleares 1.919 14 281 2 316 1
Canarias 2043 96 391 20 248 9
Cantabria 1.329 12 103 3 240 2
Castilla La Mancha 10.421 60 727 4 3.267 28
Castilla y León 12.096 652 887 29 3.241 85
Catalunya 31.732 68 3.189 3 5.883 7
Ceuta 52 4 11 0 12 1
C. Valenciana 8.338 119 974 4 1.647 10
Extremadura 2.392 68 194 9 632 17
Galicia 4.196 150 460 17 790 23
Madrid 49.811 313 3.924 8 9.789 53
Melilla 113 10 9 0 9 4
Murcia 2322 133 333 16 239 3
Navarra 3.002 179 215 11 625 24
País Vasco 8.774 1 714 1 1.974 34
La Rioja 1.918 46 126 3 430 5
ESPAÑA 158.239 2.657 14.271 164 33.204 406

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

* Dades disponibles AQUÍ.