Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 14 d’agost de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 5.479 casos positius nous de coronavirus i registrades 12 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 14 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 342.813 casos confirmats de COVID-19 i 28.617 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 13.08.2020#

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 14 D’AGOST DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 18.937 244 3.736 44,40 2.106 25,03 1.310 15,57 518 6,16
Aragón 20.353 481 7.513 569,47 3.309 250,82 1.257 95,28 226 17,13
Asturias 2.785 22 270 26,40 150 14,67 74 7,24 30 2,93
Baleares 4.178 9 1.580 137,46 890 77,43 876 76,21 293 25,49
Canarias 3.323 108 692 32,14 521 24,19 424 19,69 219 10,17
Cantabria 2.930 61 461 79,34 277 47,67 214 36,83 77 13,25
Castilla La Mancha 19.875 39 1.132 55,69 707 34,78 589 28,97 218 10,72
Castilla y León 22.670 93 2.313 96,39 1.409 58,72 584 24,34 208 8,67
Catalunya 91.982 169 10.991 143,20 4.899 63,83 3.700 48,21 1.006 13,11
Ceuta 171 2 5 5,90 5 5,90 5 5,90 4 4,72
C. Valenciana 16.777 167 3.086 61,67 1.552 31,02 1.158 23,14 276 5,52
Extremadura 3.789 66 417 39,06 245 22,95 125 11,71 50 4,68
Galicia 10.741 102 1.021 37,82 713 26,41 207 7,67 81 3,00
Madrid 87.967 731 11.407 171,19 6.481 97,26 2.332 35,00 808 12,13
Melilla 188 5 56 64,75 37 42,78 27 31,22 13 15,03
Murcia 3.339 49 935 62,59 500 33,47 472 31,60 180 12,05
Navarra 7.899 108 1.231 188,16 713 108,99 617 94,31 247 37,76
País Vasco 20.479 480 4.306 195,04 2.643 119,71 268 12,14 28 1,27
La Rioja 4.430 51 233 73,55 197 62,18 144 45,45 94 29,67
ESPAÑA 342.813 2.987 51.385 109,27 27.354 58,17 14.383 30,59 4.576 9,73

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 13.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 14.08.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total* Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.664 99 819 6 1.445 4
Aragón 3.700 171 321 3 992 12
Asturias 1.125 4 130 0 334 0
Baleares 1.232 31 175 2 225 0
Canarias 1012 33 190 3 164 2
Cantabria 1.104 22 86 3 220 1
Castilla La Mancha 9.510 1 670 1 3.037 2
Castilla y León 8.985 65 640 2 2.804 4
Catalunya 29.882 70 3.026 4 5.709 1
Ceuta 17 2 4 0 4 0
C. Valenciana 6.146 96 765 5 1.442 3
Extremadura 1.808 13 143 0 522 1
Galicia 3.026 39 342 2 623 4
Madrid 43.451 279 3.675 8 8.481 23
Melilla 49 1 3 0 2 0
Murcia 797 37 124 2 149 1
Navarra 2.141 35 146 4 532 3
País Vasco 7.100 14 583 1 1.566 1
La Rioja 1.498 3 91 0 366 0
ESPAÑA 129.247 1.015 11.933 46 28.617 62

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.