Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 14 de desembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 21.309 casos positius nous de coronavirus i registrades 389 defuncions més durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 14 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.751.884 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 48.013 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 14.12.2020

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 14 DE DESEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 248.010 151 12.259 145,69 4.941 58,72 3.244 38,55 718 8,53
Aragón 76.246 141 3.007 227,93 1.359 103,01 1.404 106,42 504 38,20
Asturias 25.616 143 2.274 222,33 880 86,04 135 13,20 33 3,23
Baleares 27.871 100 3.220 280,13 1.743 151,64 2.440 212,27 953 82,91
Canarias 23.578 123 2.500 116,10 1.334 61,95 1.185 55,03 422 19,60
Cantabria 16.743 81 1.408 242,31 522 89,83 244 41,99 62 10,67
Castilla La Mancha 91.305 46 4.643 228,40 1.899 93,42 1.989 97,84 560 27,55
Castilla y León 127.094 127 4.573 190,58 1.894 78,93 1.517 63,22 593 24,71
Catalunya 321.275 418 15.851 206,52 8.263 107,66 5.906 76,95 2.275 29,64
Ceuta 2.930 2 116 136,83 47 55,44 69 81,39 21 24,77
C. Valenciana 117.532 6 9.632 192,49 3.448 68,91 4.347 86,87 1.057 21,12
Extremadura 30.575 111 1.762 165,03 799 74,83 793 74,27 277 25,94
Galicia 54.704 315 4.508 166,99 2.245 83,16 1.485 55,01 532 19,71
Madrid 365.184 289 15.141 227,23 7.534 113,07 6.812 102,23 2.492 37,40
Melilla 4.262 1 197 227,78 88 101,75 72 83,25 24 27,75
Murcia 56.592 5 2.137 143,05 920 61,58 948 63,46 338 22,63
Navarra 40.864 68 1.237 189,08 619 94,62 707 108,07 268 40,97
País Vasco 104.159 293 5.927 268,46 2.821 127,78 59 2,67 14 0,63
La Rioja 17.344 28 672 212,12 308 97,22 357 112,69 127 40,09
ESPAÑA 1.751.884 2.448 91.064 193,65 41.664 88,60 33.713 71,69 11.270 23,97

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 13.12.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 14.12.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 4.582 94
Aragón 2471 66
Asturias 1.238 85
Baleares 427 1
Canarias 366 15
Cantabria 345 13
Castilla La Mancha 3.949 61
Castilla y León 4.855 83
Catalunya 8.402 30
Ceuta 56 0
C. Valenciana 2.578 70
Extremadura 1012 21
Galicia 1299 38
Madrid 11.556 21
Melilla 43 0
Murcia 668 19
Navarra 919 11
País Vasco 2.672 13
La Rioja 575 5
ESPAÑA 48.013 646