Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 14 de gener de 2022

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 162.508 nous casos positius de coronavirus, i registrades 139 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 14 de gener), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 8.093.036 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 90.759 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 14.01.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 14 DE GENER DE 2022 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 1.109.652 468 120.244 1419,24 50.293 593,61 5.487 64,76 2.013 23,76
Aragón 297.558 4.772 78.982 5955,24 42.106 3174,79 16.080 1212,43 5.643 425,48
Asturias 134.043 3.794 35.798 3538,08 20.887 2064,36 6.811 673,16 3.494 345,33
Baleares 174.044 1.352 34.290 2923,25 14.294 1218,58 25.943 2211,66 9.059 772,29
Canarias 213.089 4.081 58.666 2699,84 34.413 1583,70 20.060 923,17 8.880 408,66
Cantabria 84.393 2.019 23.289 3984,38 13.079 2237,61 9.705 1660,37 3.759 643,11
Castilla La Mancha 360.832 2 59.539 2904,96 26.443 1290,18 7.645 373,01 1.262 61,57
Castilla y León 509.419 10.150 107.238 4499,86 60.004 2517,86 52.927 2220,89 25.180 1056,59
Catalunya 1.512.199 1.830 292.771 3771,19 151.952 1957,30 14.105 181,69 4.596 59,20
Ceuta 13.158 396 3.699 4429,04 2.569 3076,02 2.789 3339,44 1.636 1958,88
C. Valenciana 816.837 1.084 145.449 2875,54 74.802 1478,84 31.934 631,34 11.610 229,53
Extremadura 173.807 3.046 38.581 3641,43 21.752 2053,04 2.598 245,21 631 59,56
Galicia 346.321 2.798 90.325 3350,78 44.022 1633,08 44.867 1664,43 16.383 607,76
Madrid 1.323.514 11.884 162.577 2408,10 89.735 1329,16 10.568 156,53 4.356 64,52
Melilla 16.175 215 3.188 3695,76 2.016 2337,09 1.781 2064,66 884 1024,80
Murcia 245.050 6.704 61.953 4079,92 41.960 2763,28 23.675 1559,12 11.245 740,54
Navarra 174.614 2.145 43.625 6594,49 20.916 3161,73 11.109 1679,27 10.191 1540,50
País Vasco 519.074 8.509 142.365 6430,24 68.183 3079,64 100 4,52 4 0,18
La Rioja 69.257 688 10.170 3180,15 4.754 1486,57 2.923 914,02 785 245,47
ESPAÑA 8.093.036 65.937 1.512.749 3192,46 784.180 1654,91 291.107 614,34 121.611 256,64

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 13.01.2022 (dades consolidades a les 14.00 hores del 14.01.2022).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.641 66 1,0%
Aragón 4.207 53 1,4%
Asturias 2.208 22 1,6%
Baleares 1.082 4 0,6%
Canarias 1.254 61 0,6%
Cantabria 649 17 0,8%
Castilla La Mancha 6.651 30 1,8%
Castilla y León 7.674 63 1,5%
Catalunya 16.208 9 1,1%
Ceuta 134 1 1,0%
C. Valenciana 8.253 56 1,0%
Extremadura 2.054 23 1,2%
Galicia 2.829 23 0,8%
Madrid 16.422 14 1,2%
Melilla 124 2 0,8%
Murcia 1.882 23 0,8%
Navarra 1.335 23 0,8%
País Vasco 5.291 7 1,0%
La Rioja 861 6 1,2%
ESPAÑA 90.759 503 1,1%