Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 14 de juliol de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 14 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 256.619 casos confirmats de COVID-19 i 28.409 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 13.07.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 14 DE JULIOL DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 13.540 26 385 4,58 267 3,17 136 1,62 46 0,55
Aragón 6.945 81 685 51,92 500 37,90 206 15,61 75 5,68
Asturias 2.442 5 7 0,68 7 0,68 7 0,68 6 0,59
Baleares 2.271 1 55 4,78 30 2,61 20 1,74 8 0,70
Canarias 2.461 3 34 1,58 18 0,84 13 0,60 8 0,37
Cantabria 2.375 0 13 2,24 7 1,20 1 0,17 1 0,17
Castilla La Mancha 18.393 1 202 9,94 89 4,38 53 2,61 13 0,64
Castilla y León 19.826 15 142 5,92 80 3,33 32 1,33 13 0,54
Catalunya 65.429 66 3.718 48,44 2.327 30,32 1.351 17,60 427 5,56
Ceuta 163 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 11.831 9 230 4,60 125 2,50 89 1,78 35 0,70
Extremadura 3.202 11 174 16,30 137 12,83 37 3,47 21 1,97
Galicia 9.461 4 243 9,00 121 4,48 92 3,41 22 0,81
Madrid 72.695 25 619 9,29 278 4,17 129 1,94 39 0,59
Melilla 126 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.760 2 76 5,09 50 3,35 29 1,94 17 1,14
Navarra 5.606 11 143 21,86 118 18,04 68 10,39 43 6,57
País Vasco 13.989 1 201 9,10 117 5,30 56 2,54 24 1,09
La Rioja 4.104 2 28 8,84 26 8,21 6 1,89 5 1,58
ESPAÑA 256.619 263 6.955 14,79 4.297 9,14 2.325 4,94 803 1,71

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 13.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 14.07.2020 ).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
  Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.375 18 797 1 1.435 1
Aragón 2.738 26 275 1 915 0
Asturias 1.118 1 129 0 334 0
Baleares 1.176 1 169 0 224 0
Canarias 955 1 187 1 162 0
Cantabria 1.058 1 80 0 216 0
Castilla La Mancha 9.484 15 664 0 3.030 1
Castilla y León 8.810 8 630 0 2.793 3
Catalunya 29.436 32 2.998 2 5.677 1
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.845 15 746 2 1.432 0
Extremadura 1.778 5 139 1 519 0
Galicia 2.948 7 338 2 619 0
Madrid 42.771 25 3.641 0 8.442 1
Melilla 45 0 3 0 2 0
Murcia 689 2 113 0 148 0
Navarra 2.053 3 137 0 528 0
País Vasco 7.012 2 580 1 1.563 1
La Rioja 1.492 3 91 0 366 0
ESPAÑA 125.797 165 11.721 11 28.409 8

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.