Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 14 de juny de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 14 de juny), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 243.928 casos confirmats de COVID-19 i 27.136 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 13.06.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 14 DE JUNY DE 2020 

CCAA Casos Totals* Casos
diagnosticats
el dia previ
Casos diagnosticats en els
últims 14 dies
Casos diagnosticats en els
últims 7 dies
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 12.827 3 124 1,47 34 0,40 22 0,26 9 0,11
Aragón 5.840 4 132 10,01 49 3,71 36 2,73 9 0,68
Asturias 2.437 0 14 1,37 9 0,88 4 0,39 0 0,00
Baleares 2.154 0 46 4,00 19 1,65 19 1,65 9 0,78
Canarias 2.378 0 31 1,44 9 0,42 3 0,14 1 0,05
Cantabria 2.334 2 22 3,79 13 2,24 14 2,41 6 1,03
Castilla La Mancha 17.803 0 364 17,91 124 6,10 59 2,90 18 0,89
Castilla y León 19.343 3 397 16,54 145 6,04 42 1,75 15 0,63
Catalunya 59.820 7 1.348 17,56 568 7,40 285 3,71 71 0,93
Ceuta 163 0 18 21,23 0 0,00 2 2,36 0 0,00
C. Valenciana 11.404 8 176 3,52 74 1,48 32 0,64 7 0,14
Extremadura 2.987 2 19 1,78 10 0,94 8 0,75 0 0,00
Galicia 9.159 1 22 0,81 12 0,44 8 0,30 3 0,11
Madrid 70.521 12 1.506 22,60 554 8,31 292 4,38 79 1,19
Melilla 124 1 3 3,47 2 2,31 1 1,16 1 1,16
Murcia 1.629 1 26 1,74 9 0,60 4 0,27 1 0,07
Navarra 5.311 0 58 8,87 23 3,52 12 1,83 5 0,76
País Vasco 13.626 3 111 5,03 76 3,44 45 2,04 18 0,82
La Rioja 4.068 1 17 5,37 7 2,21 7 2,21 1 0,32
ESPAÑA 243.928 48 4.434 9,43 1.737 3,69 895 1,90 253 0,54

*Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 13.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 14.06.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total* Amb data d’ingrés en
els últims 7 dies
Total* Amb data d’ingrés en
UCI en els últims 7 dies
Total** Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.311 6 789 0 1.404 1
Aragón 2.677 5 273 0 826 1
Asturias 1.116 1 127 0 314 3
Baleares 1.171 3 169 0 209 0
Canarias 950 2 184 0 151 0
Cantabria 1.053 2 80 1 202 0
Castilla La Mancha 9.385 12 660 1 2.945 3
Castilla y León 8.723 14 622 1 1.928 4
Catalunya 29.270 16 2.980 0 5.587 2
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.803 5 741 1 1.332 1
Extremadura 1.772 0 138 0 508 1
Galicia 2.934 2 336 0 609 0
Madrid 42.227 33 3.596 1 8.691 6
Melilla 45 1 3 0 2 0
Murcia 679 0 112 0 148 1
Navarra 2.040 1 136 0 490 0
País Vasco 6.973 5 578 0 1.424 3
La Rioja 1.488 2 91 0 362 0
ESPAÑA 124.631 110 11.619 5 27.136 26

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació agregada de dies previs.
** S’està realitzant una validació dels casos morts que permetrà corregir la sèrie històrica que s’actualitzarà setmanalment.